DenFri.dk
Vis menu

Gaza – Mediernes død

“Slår du over på TV/2 vil du se et bil­lede af en krig. Slår du over på Al-Jazeera ser du et bil­lede af et fol­ke­mord.” To unge, dan­ske kvin­der med Mel­le­møst­lig bag­grund, får nok af de dan­ske medier. Power to them. 2 unge dan­ske kvin­der med rød­der i Mel­le­mø­sten har i dén grad fået nok af…

DenFri.dk - nyheder, analyser, satire og kritik

Peter Kofod Uden for kategori ,,,,
“Slår du over på TV/2 vil du se et bil­lede af en krig. Slår du over på Al-Jazeera ser du et bil­lede af et fol­ke­mord.” To unge, dan­ske kvin­der med Mel­le­møst­lig bag­grund, får nok af de dan­ske medier. Power to them. 2 unge dan­ske kvin­der med rød­der i Mel­le­mø­sten har i dén grad fået nok af dan­ske medi­ers pro­pa­ganda i for­bin­delse med angre­bet på Gaza og har der­for skre­vet en klage til TV/2, som har fået over 1.200 likes og er ble­vet delt over 200 gange på Face­book (det er mange!).   I bre­vet skri­ver de to, Layal og Valen­tina, blandt andet: “Situ­a­tio­nen er såle­des, at vi I Dan­mark på ingen…
x

Få ugens indlæg fra DenFri hver søndag.