32-årige Anders Behring Brei­vik, der er anholdt for de omfat­tende ter­r­or­hand­lin­ger i Norge, beskri­ver sig på Face­book som kri­sten og poli­tisk kon­ser­va­tiv. Blandt sine ynd­lings­film note­rer han Gla­di­a­tor, 300 — og Lars von Tri­ers Dogville.

Norge blev i går ramt af en tra­ge­die af ufat­te­lige dimen­sio­ner, da en bombe i Oslo og en skud­mas­sa­kre på øen Utøya nær hoved­sta­den kostede adskil­lige men­ne­ske­liv. 91 per­so­ner er fore­lø­big bekræf­tet døde. Norsk politi sig­ter den 32-årige Anders Behring Brei­vik for at stå bag de blo­dige angreb.

Anders Behring Brei­vik har en pro­fil på Face­book. Af denne frem­går det, at han er født og bosid­dende i Oslo, og at han fre­kven­te­rede Oslo Han­dels­gym­na­sium. Han beskri­ver sig selv som kri­sten og poli­tisk konservativ.

Hans favo­rit­fod­bold­hold er den nor­ske klub FK Lyn, mens hans ynd­lings­film ifølge pro­fi­len er Gla­di­a­tor, 300 og Dog­ville af den dan­ske instruk­tør Lars von Trier.

 

anders facebook2 136x170   Norsk massemorder er fan af Dogville

anders facebook 21 136x170   Norsk massemorder er fan af Dogville

 

anders facebook 31 136x170   Norsk massemorder er fan af Dogville

 

 

Face­book har øjen­syn­ligt efter­føl­gende slet­tet Anders Behring Brei­viks profil.

The fol­lowing two tabs change con­tent below.
   Norsk massemorder er fan af Dogville

Uwe Max Jensen