32-årige Anders Behring Brei­vik, der er anholdt for de omfat­tende ter­r­or­hand­lin­ger i Norge, beskri­ver sig på Face­book som kri­sten og poli­tisk kon­ser­va­tiv. Blandt sine ynd­lings­film note­rer han Gla­di­a­tor, 300 — og Lars von Tri­ers Dogville.

Norge blev i går ramt af en tra­ge­die af ufat­te­lige dimen­sio­ner, da en bombe i Oslo og en skud­mas­sa­kre på øen Utøya nær hoved­sta­den kostede adskil­lige men­ne­ske­liv. 91 per­so­ner er fore­lø­big bekræf­tet døde. Norsk politi sig­ter den 32-årige Anders Behring Brei­vik for at stå bag de blo­dige angreb.

Anders Behring Brei­vik har en pro­fil på Face­book. Af denne frem­går det, at han er født og bosid­dende i Oslo, og at han fre­kven­te­rede Oslo Han­dels­gym­na­sium. Han beskri­ver sig selv som kri­sten og poli­tisk konservativ.

Hans favo­rit­fod­bold­hold er den nor­ske klub FK Lyn, mens hans ynd­lings­film ifølge pro­fi­len er Gla­di­a­tor, 300 og Dog­ville af den dan­ske instruk­tør Lars von Trier.

 

 

 

 

Face­book har øjen­syn­ligt efter­føl­gende slet­tet Anders Behring Brei­viks profil.

The fol­lowing two tabs change con­tent below.

Uwe Max Jensen