Chresteria Neutzsky-Wulff
Vis menu

Indlæg af Chresteria Neutzsky-Wulff

Pinseild og flammende kærlighed

Chresteria Neutzsky-Wulff Det transcendente ,,

Nu er det pinse, den syvende søn­dag efter påske, og nogle ved måske, at pin­seil­den er en beskri­velse af Hel­li­gån­dens besæt­telse af Kri­sti disciple, så de kunne sprede den nye reli­gion. Fol­kekir­ken kunne godt bruge en gnist af denne ild – i dag er der ikke så meget ægte reli­gion til­bage. Guderne er ble­vet fjerne,…

Kill it! – danskerens drøm om at tæmme naturen

Chresteria Neutzsky-Wulff Natur ,,

Min mand og jeg er hus– og have­e­jere. Men når man ser på haven, kan man godt komme i tvivl om, hvem der ejer hvem. Det er et ægte demo­kra­tisk for­hold. Hver måned får vi Idé­nyt, et gra­tis maga­sin, ind ad brevs­præk­ken med gode råd til have­e­jere, der imid­ler­tid lader til at se gan­ske anderledes…

Kend dig selv – online og offline

Chresteria Neutzsky-Wulff Facebook og tv ,,

Inter­net­tet ser ud til at få den hidtil så beton­fa­ste vir­ke­lig­hed til at gå op i søm­mene. Online og offline fly­der sam­men, fordi vi nu hele tiden har adgang til net­tet. Net­tet er ikke læn­gere væk end den bær­bare com­pu­ter, iPad’en eller mobi­len, der sjæl­dent fin­der ro i lommen.

For lækker til lykke?

Chresteria Neutzsky-Wulff Dating ,,

Vi snak­ker så meget om, hvor vig­tigt det er at være lyk­ke­lig. JEG skal være lyk­ke­lig, og hvis ikke min part­ner opfyl­der MINE behov, går jeg videre til den næste i håbet om, at det så i ste­det vil lyk­kes denne gang.

Påske – guder, der lider og dør for menneskene

Chresteria Neutzsky-Wulff Det transcendente ,,

At en gud lider og dør for men­ne­skene, er ikke ene­stå­ende for kri­sten­dom­men. Med påsken min­des de kristne Kri­sti lidelse og død, men man kunne lige så godt sætte den græ­ske gud Dio­nysos’ navn i ste­det. Fak­tisk er mange af træk­kene ved Kristus-figuren model­le­ret direkte over græsk kult for bl.a. Dionysos.

x

Vil du ha' indlæg fra DenFri hver torsdag kl. 11?