Indlæg på DenFri.dk om Søren Thilo Funder
Vis menu

Indlæg tagget med Søren Thilo Funder

Søren Thilo Funder: Katastrofekommunikation i Cairo

Henrik Chulu Facebook og tv ,

»Mine damer og her­rer, vi vid­ste alle, at denne dag ville komme men vi havde aldrig fore­stil­let os, at den ville komme allerede.«

Foto: Still fra filmen

Enden er nær, men hvor det i Hol­lywoods ita­le­sæt­telse af kom­mende kata­stro­fer er den ame­ri­kan­ske præ­si­dent der for­tæl­ler om ver­dens umid­del­bart fore­stå­ende under­gang, er det i Søren Thilo Funders …

x

Vil du ha' indlæg fra os hver torsdag kl. 11?