Denfri’s afsløring af fotolærer Simon Aaron Bohr’s deltagelse i gadekunstprojektet PIK får nu projektets egentlige bagmand til at stå frem.

Lørdag kunne Denfri afsløre, at fotolærer Simon Aaron Bohr er en del af det anonyme gadekunstnerkollektiv Pikasso, der det seneste år har sat klistermærker med ordet PIK op på reklamer og skilte i København. Simon Aaron Bohr leverede selv nyheden, da han i en tråd på Facebook skrev

Jeg er selv en del af PIK-projektet…” http://www.denfri.dk/2011/11/manden-bag-pik/#more-12527

 

Siden Denfri’s afsløring har Simon Aaron Bohr haft travlt med at lægge afstand til Denfri’s historie og sin egen andel i PIK-projektet. Blandt andet på Pressefotografforbundets hjemmeside. Og i en kommentar til min artikel skriver Simon Aaron Bohr:

Haha, jeg ville elske skulle tage æren for PIKprojektet, men jeg er desværre ikke Pikasso og heller ikke en af hovedmændene bag projektet. Jeg er supporter af projektet, men det er der vist mange der er.”

Supporter af projektet kan i denne sammenhæng dække over, at man “uautoriseret” har sat nogen PIK-klistermærker op eller har sendt fotos af PIK-klistermærker til hjemmesiden http://piktures.dk/ .

I en besked tilsendt undertegnede ændrer Simon Aaron Bohr imidlertid holdning, hvad angår engagementet med Pikasso. Han skriver:

Jeg har hjulpet til med forskellige dele af projektet, fordi Jeg er tæt knyttet til PIKASSO.”

På få timer er Simon Aaron Bohr altså gået fra en uforpligtende supporter-rolle til at være tæt knyttet til Pikasso.

 

At der er sammenfald mellem Simon Aaron Bohr og Pikasso’s interessesfærer dokumenteres også af fotos fra Bohrs Facebook-profil.
Af det pågældende foto fremgår det, at fotolærer Simon Aaron Bohr uddeler en PIK-hat til elever, der kommer for sent. På fotoet har Rebekka fået PIK-hatten på.
Afsløring tvinger bagmand frem
Denfri’s afsløring af Simon Aaron Bohr’s tilknytning til Pikasso har nu fået den konsekvens, at den efter eget udsagn egentlige bagmand bag Pikasso har valgt at stå frem. I første omgang deltog bagmanden fredag aften i Anders Lund Madsens talkshow Det Nye Talkshow med en papirspose trukket over hovedet, så han kunne vedblive at være anonym. Men nu har journalist og medlem af redaktionen bag Anders Lund Madsens talkshow — Jonathan Herrik — valgt at stå frem som manden bag PIK-klistermærkerne.
Jonathan Herrik siger i et interview med Politiken:“Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at stå frem, men nu er mit navn jo kommet ud. Men jeg vil gerne sige, at vi er fire, måske fem (medlemmer af Pikasso, red.), med lidt god vilje, der har sat klistermærker op og fotograferet dem. Og flere forskellige mennesker har kaldt sig PIKasso i interview.” http://ibyen.dk/gadeplan/ECE1458009/mysteriet-er-loest-den-rigtige-pik-kunstner-er-dr-journalist/

Ifølge Jonathan Herrik er Simon Bohr ikke bagmand i PIK-projektet.

Men han (Simon Bohr, red.) er ikke helt uskyldig. Han har også sat nogle klistermærker op. Jeg selv har lagt det bag mig, og jeg sætter ikke klistermærker op længere,” fortæller Jonathan Herrik til Politiken.

Medlem af redaktionen bag Det Nye Talkshow — journalist Jonathan Herrik — bliver interviewet i Det Nye Talkshow af Anders Lund Madsen, der har skrevet forordet til Jonathan Herriks nye bog Kvinde kend din pik.

Jonathan Herrik har en brun papirspose over hovedet.

 
Simon Bohr poserer på Facebook med en brun papirspose over hovedet. Bemærk ligheden med Jonathan Herriks udklædning i Det Nye Talkshow. 
Jydsk misundelse

 

Denfri’s afsløring af Simon Aaron Bohr’s tilknytning til Pikasso og PIK-projektet har i øvrigt ført til den vildfarelse hos Simon Bohr, at han tror, at Denfri’s afsløring bunder i en eller anden ikke nærmere defineret misundelse. Det er ikke tilfældet. Jeg havde aldrig hørt om PIK-projektet (jeg bor i Jylland) og skrev udelukkende historien, fordi jeg syntes, at det var en interessant historie, at Simon Bohr i kølvandet på Anders Lund Madsens “mislykkede” afsløring af PIK-projektets bagmand offentligt vedgik, at han var en del af PIK-projektet.

Simon Bohr har også fundet tid til at skrive en blogpost hos Stiften, hvor han afslører, at jeg har en meget lille pik.

http://www.stiftenblog.dk/showpost.asp?bid=1825&pid=31797

Posteringen bør læses. Ikke fordi den er velskrevet, men fordi den er et eksempel på, hvor hurtigt en familie kan degenerere.

I øvrigt oplyser Politiken, at PIK-projektet er et ripoff  af den amerikanske gadekunstner Bodhi Oser ’ s FUCK-projekt

http://ibyen.dk/gadeplan/ECE1450626/amerikaner-dansk-pik-kunstner-er-en-elendig-toesedreng/

 

The following two tabs change content below.

Har du noget at bidrage med?