I februar 1898 skrev min oldefar, Anders Sofus Nielsen Skov, et brev til sin kusine, hvis navn og geografiske placering ikke fremgår. Anders Skov, der var 12 år, da han skrev brevet, befandt sig derimod på, eller nær, slægtsgården Stighøj ved Keldby på Østmøn.  I afskrivningen har jeg placeret enkelte spørgsmålstegn, hvor jeg ikke har kunnet tyde håndskriften. Jeg har ladet Anders’ stavefejl stå.

Keldby D 2/2 98.

Kære Kusine,

Ja du længes vel efter at høre fra os; du må undskylde at vi ikke har skrevet før. Jeg kan fortælle dig at jeg og Georg har gaaet i Søndagsskole i det nye Forsamlingshus, som vi har faaet bygget her i Sognet, det ligger ved Keldbylille Grusgrav, du kan tro det er en ordentlig Sal, som du vel nok faar set naar du engang kommer herover. Det er bygget på Aktier, det har kostet 6000 Kr, der er 270 der har Aktier i det, en Aktie er 10 Kroner.

Fader har to og Marius har en, der er også Børn der har aktier i det. Peder og Marius har allerede været til bal der 4 Gange, der har været ligesaa mange foruden som ikke de har været med til, forige Søndag var der Koncert.

Kan du læse mine Kravetær.

Det var Skytteforeningen og Gymnastikforeningen der holdt bal. Peder og Marius gaar til Gymnastik der to Aftener hver Uge. Saa foruden er der Foredragsforening saa vi kommer til Foredrag en Gang imellem. Paa Søndag skal der være Maskerade der er nok tejnet omtrent 200 til Maskerade men der skal ingen af os med undtagen vores Pige. Det koster jo formeget naar vi skal med til det alsammen, vores Pige er fra Lolland, men hun skal ikke være hos os længere end til Maj. Da Hansine jo bliver konfirmeret til Paaske som du jo nok ved, saa er de mening at vi skal være selv, det er jo ogsaa dyrt at holde folk, en Pige kan her faa 80 Kroner halvaarligt, igaar var Fader til Fastelavensgilde nede hos Farbroder.

Han havde Mændene i Aar, til næste Aar skal vi have dem. Ja du ved vel nok at Farbroder Peters har faaet en lille Pige som hedder Margrethe. Jeg kan ogsaa fortælle dig at der er kommen en ny Forpagter på Præstegaarden. Det er Hans Jørgen Jensens søn ved Stege Mark han er blevet gift med Forpagterens Karen, og Peder Forpagter er bleven Kreaturpasser paa Præstegaarden, og det er noget for ham.

Vi har ellers ikke haft meget gavn af Hansine i Vinter hun har gaaet til Skole tre Dage om Ugen, og til Præsten to Dage om Ugen og i Syskole hver anden Eftermiddag og i Kirke om Søndagen.

Her er noget af en gammel Avis, vil du stille det sammen, og læse fra Højestereten det er Forpagterens Hanne, synes du ikke det er smukt af hende. Jeg ved ikke om du ved at Forpagterens Kone er Død i Foraar da var Hanne herhjemme. Det var lige i den Tid da hun skulde have Straf, vi har også haft en god Indtægt af vores køer vi har haft over 100 (?) Mælk daglig i Vinter, nu har vi lidt mindre, men vi har ogsaa snart to Køer der skal kælve. Vi har solgt Æg for over 300 kr paa et Aar af cirka 50 Høns, men nu har vi over 80 Høns.

Vi er nu med Ægsamlingsforeningen, og nu er det mening at vi skal være med i Rødkilde Andelsmejeri, fra 1ste April. De forlanger 15 Kroner pr Ko. Jeg skulde spørge dig om du kommer til Møen til Sommeren, da de jo nu kan komme med Toget til Kallehave, og med Damskibet til Stege. Jeg kan fortælle dig at den 5te April kan Folkene oppe i Provstlukket have Guldbryllup men de skal ikke bo der længer end til Maj da skal der nogen andre bo der. Er din Broder Johannes rejst igen, vi har ikke hørt noget til ham. Hans var nok hjemme i Julen tillige med Faster (?) Peder, han var ude hos os, vi fik Brev fra ham forleden, hans Herre hvor han er havde lyst til at komme til Møen og holde Foredrag, Foredragsforeningens formand havde skrevet til ham, men vi ved ikke hvad det bliver til.

Nu vil jeg slutte mit Brev for denne gang med en Venlig Hilsen fra Fader og Moder og fra os alle sammen.

A. Skov

The following two tabs change content below.
Mikkel Skov Petersen
Overvejende forhenværende og fraværende, men det er da også en start.

Har du noget at bidrage med?