I 1971 skrev min oldefars søster, som altså var min morfars faster, et takkebrev til min mormor og morfar. Brevet er det andet fra familiens gemmer, og det første, der er fra min oldefar, kan du læse her.

Roholte ved Høsttid 1971

Kære alle sammen!

Hjertelig Tak for den dejlige Aftenstund vi nød i Jert dejlige Hjem på Elmehøj 12.

Ja, min Broder havde vel nok en god Fødselsdag med frivillige Gæster, det er godt at han kan sige, at han aldrig har haft det saa godt som nu. Jeg ønsker ham en god Aftenstund og Kræfter til vedblivende at passe sin Urtehave saa fint, men det har han da ikke kunnet ordne alene?

Sammen med Fru Eriksen havde jeg en dejlig Tur paa en Aftenvandring baade i Blomsterhaven og Urtehaven; men allersomdejligst var det da Haven var illumineret, hvor maa I have haft travlt! Lykken må være Gunner god, en taknemmelig Far, en intelligent Svigerdatter har hans Far fået og selv en god Kone og Mor til tre Morgenduelige Børn fik Gunner og Yrsa. Også en Svigersøn og tilkommende Svigerdatter er kommen til. Til Lykke!

Det var hyggelige Gæster alle 45. Nu advarer jeg Gunner imod at slide sig op i det offentlige Livs Tjeneste, selv om jeg ved fra Yrsa, at Gunner gør det med glæde; saa kan buen spændes for stramt.

Jeg sender Tankerne tilbage i Tiden, det var medens Gunners Far og Mor var forlovede, jeg tillod mig at sige at Lærer Jørgensen havde rost min Skrift; mens Gunners Far svarede, ja det er en Mandfolkeskrift, Gunners Mor havde nemlig en en net og fin Haandskrift.

Godt synes jeg om alle Gæsterne ogsaa min flinke Bordherre Yrsas Svoger.

En Ting vover jeg at skrive og det er hverken Smiger eller Kritik; men min ærlige mening. Gunner var med sit glatbarberet Ansigt langt smukkere end sine Sønner og Svigersøn og øvrige Gæster med modernet Haarvækst i Ansigtet.

Hjertelig tak og til Lykke med det alt sammen. Mange Tak fordi både Tove, hendes gode Mand og Søn maatte tage Del i Festen. Det maa være en stor Nydelse at festen er vel overstaaet. Endnu en stor Tak for alt godt og glædeligt.

Faster.

The following two tabs change content below.
Mikkel Skov Petersen
Overvejende forhenværende og fraværende, men det er da også en start.

Har du noget at bidrage med?