Der var glæde blandt de fremmødte ved retten i Aarhus i dag, da blogger og billedkunstner Firoozeh Bazrafkan blev frikendt i en sag vedrørende overtrædelse af paragraf 266b — den såkaldte racismeparagraf.

I dag klokken 13 blev der afsagt kendelse i sagen, hvor aarhusianske Firrozeh Bazrafkan stod anklaget for racisme. Kunstneren er netop blevet frikendt for anklagerne.

I retssal K fik Firoozeh Bazrafkan overrakt afgørelsen af anklager Charles Conrad. Af dommen fremgår det, at Firoozeh Bazrafkan blev frikendt, fordi det ikke fandtes bevist, at hun havde haft til hensigt at håne og krænke en minoritet. Kunstneren kvitterede efter domsafsigelsen med et kram til dommeren.

Efter frifindelsen sagde Firoozeh Bazrafkan følgende til Denfri:

Det her viser, at det kan betale sig at kæmpe. Jeg er så glad for, at jeg ikke betalte den bøde, som politiets jurister sendte til mig.”

Synspunkter i gavepapir

Mandag aften havde kunstneren skrevet følgende på sin Facebook profil:

I Danmark, bryster vi os for friheder, vi giver kritikere asyl i Danmark. Men vi giver sandelig, også dagbøder ud, hvis religiøse mennesker (måske) bliver hånet — Af kunstner, forfatter, fritænker, oplysnings forkæmper.

Tiden vil vise, om man er tvunget til at pakke sine ikke-truende meninger og synspunkter, ind i gavepapir…

Hvis jeg bliver kendt — skyldig, i kritikken af religionen, som instrument for politisk undertrykkelse, forbliver det, i det usagte, fordi MIN personlige frihed bliver krænket.”

386084_10151350167947394_1311470880_n

 

Domsudskrift

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har vedstået på sin blog i Jyllands Posten og dermed offentligt at have skrevet som anført i tiltalen. Om der foreligger en overtrædelse af straffelovens § 266 b må afhænge af en bedømmelse af indlægget, således som det fremtræder, og det er uden betydning, om tiltalte anser indlægget som led i en kunstnerisk virksomhed.
Tiltaltes udtalelse om den muslimske verdensreligion som udtryk for en defekt, menneskefjendsk kultur og Koranen som umoralsk, forkastelig og vanvittig kan ikke anses som overtrædelse af straffelovens § 266 b, idet udtalelsen ikke er møntet på ‘en gruppe af personer’.

Tiltalte har skrevet om ‘muslimske mænd’, og har dermed skrevet om en gruppe af personer, der foruden af deres køn afgrænses ved deres religiøse tilhørsforhold eller overbevisning. Der ligger i udtalelsen om, at muslimske mænd voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel, ingen trusler, og spørgsmål er derfor, om muslimske mænd ‘forhånes’ eller ‘nedværdiges’. Helt usaglige, generaliserende påstande om grov kriminalitet må i almindelighed antages at være omfattet af bestemmelsen, for så vidt som sådanne udtalelser kan virke nedværdigende. Isoleret betragtet har tiltaltes udtalelse om muslimske mænd ‘verden over i meget stort omfang’ denne karakter.

Det fremgår imidlertid af tiltaltes blogindlæg, at udtalelsen om muslimske mænd ikke er hendes egen; hvis udtalelsen er strafbar for den, der har fremsat den, er den også strafbar for den, der gentager den som sin egen. Det kan imidlertid ikke være en overtrædelse af straffelovens § 266 b at skabe eller deltage i en debat, om sådanne udtalelser er eller bør være strafbare. Tiltalte har fremhævet sin egen etniske baggrund, og det må lægges til grund, at tiltalte med sit indlæg har ønsket at bidrage til en samfundsmæssig debat om det menneskesyn, og særligt kvindesyn, som et muslimsk samfund, der bekender sig til Koranen, bygger på. Det kan derfor ikke lægges til grund, at det har været tiltaltes hensigt med blogindlægget at fremkomme med forhånende eller nedværdigende udtalelser om muslimske mænd generelt, og bloggen kan heller ikke, læst i sin sammenhæng, læses således.

Tiltalte frifindes derfor for den rejste tiltale.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, Firoozeh Bazrafkan, frifindes.”

Feo1

Firoozeh Bazrafkan foran Retten i Aarhus

Feo2

 

Firoozeh fejrer frifindelsen med et glas champagne i gode venners lag.

Feo3

 

The following two tabs change content below.

Har du noget at bidrage med?