På visitationszone.dk kan du følge med i, om der for tiden også er en visitationszone der, hvor du bor. Der er ikke noget centralt sted hos politiet, hvor man kan se, hvor der er visitationszoner og hvorfor.

I Skovlunde bliver der angiveligt helt åbenlyst solgt hash på gaden. Det gør mange af de lokale utrygge, og politiet har nu reageret ved at oprette en såkaldt visitationszone, hvor enhver kan blive kropsvisiteret og få undersøgt tasker.

”Det at vi opretter en visitationszone, er en ny måde at ramme hashhandelen på, for det, at vi kan visitere for våben, giver os bedre muligheder for også at visitere for andre ting. Og jeg kan sige med det samme, at vi massivt vil visitere alle mistænkelige personer i området, og det vil ikke kun være lokalpolitiet i Ballerup og Gladsaxe, der gør det, men samtlige patruljer i Københavns Vestegns Politi. Konsekvensen af vores indsats skulle meget gerne være, at vi mindsker – helst fjerner – eller flytter hashhandelen fra Skovlunde,” forklarer vicepolitiinspektør Preben Rasmussen til Ballerup Bladet.

Visitationszoner må ikke bruges til hashkontrol

Men hov – visitationszoner må kun bruges til ”at forebygge strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd,” som det hed i bemærkningerne til den lov fra 2004, der gav politiet adgang til at indføre visitationszoner. Det vil i praksis sige, at man gennem stikprøvekontroller må tjekke, om folk har knive eller andre våben på sig. Besiddelse af hash er ikke en af de ting, man må visitere for. Her må politiet nøjes med retsplejelovens generelle regler, som kun kan bruges, når der er en konkret mistanke mod en borger.

Så uanset at Preben Rasmussen formelt kan indføre visitationszonen med henvisning til, at man leder efter våben, så er der et problem, når han end ikke lægger skjul på, at det reelle formål er at lede efter hash. Endda et alvorligt problem:

”Det lyder som misbrug af visitationszonen. Det er klart, at man kan visitere og ved et tilfælde kan finde hash, og det må man så gerne. Men hvis det primære formål er at lede efter hash, så vil jeg nok mene, at man er på kanten af politiloven – for ikke at sige over kanten. Det forekommer mig ikke umiddelbart hjemlet ‚” siger Sysette Vinding Kruse, formand for Advokatsamfundets strafferetsudvalg.

Ingen officiel oversigt over visitationszoner og hvorfor

På en ny hjemmeside, www.visitationszone.dk kan du følge med i, om der for tiden også er en visitationszone der, hvor du bor. Siden er oprettet af Christian Panton, der også opfordrer læserne til at bidrage med oplysninger – der er ikke noget centralt sted hos politiet, hvor man kan se, hvor der er visitationszoner og hvorfor.

Politiets adgang til at oprette visitationszoner blev som nævnt indført i 2004. Hvis de kun blev anvendt, som de dengang blev beskrevet, ville de ikke være det store problem – eller, de ville i hvert fald ikke støde min retsbevidsthed.

I forarbejdet til loven blev der sammenlignet med den kontrol, der bliver foretaget af flypassagerer. Denne kontrol er lidt generende, men de fleste af os accepterer alligevel, som et middel til at undgå, at der også kommer alskens terrorister og psykopater med om bord. Tilsvarende accepterer de fleste af os en kropsvisitering ved indgangen til diskoteker, fodboldstadions og så videre. Visitationszonerne var, som de blev forklaret, blot en lille udvidelse af dette princip, så politiet fik mulighed for at foretage stikprøvekontroller i uroplagede kvarterer. Generende ja, men det er også generende at leve i konstant frygt for, at man bliver udsat for vold eller trusler fra bevæbnede personer.

Visitationszoner bliver misbrugt

Når der alligevel fra flere sider blev advaret mod at give politiet ret til at oprette visitationszoner, var det således primært af frygt for, at denne adgang ville blive misbrugt. Og denne frygt har – som ved mange udvidelser af politiets bemyndigelser gennem de seneste år – desværre vist sig fuldt ud berettiget. Al erfaring viser, at ministres dyre løfter om, at politiet nøje vil holde sig inden for ånd og bogstav i det nye retsgrundlag, det bliver tildelt, ikke er det papir værd, løfterne er skrevet på.

I tilfældet med visitationszonerne er der desuden et problem med ligebehandlingen af borgerne. I Skovlunde blev visitationszonen oprettet efter pres fra Skovlunde Lokalråd. Andre potentielt eller reelt kriminelle, der ikke er samme politiske opmærksomhed omkring, går man mindre hårdt til værks over for.

Bemærk i den sammenhæng den ganske store visitationszone i København. Den omfatter lige akkurat ikke området omkring Parken, hvor der ellers jævnligt er voldelige optøjer, når rivaliserende hooligan-grupper støder sammen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Preben Rasmussen. Men vender han tilbage på den telefonbesked, jeg har lagt til ham, vil hans eventuelle kommentar blive tilføjet dette indlæg.

The following two tabs change content below.

Sten Thorup Kristensen

Nyeste indlæg af Sten Thorup Kristensen (se alle)

Har du noget at bidrage med?