Peter Tudvad støtter op om kampagnen mod BT journalist Lars Fogt, der for et par uger siden væltede den radikale kulturminister Uffe Elbæk, og der er ikke plads til uenighed hos den ytringsfrihedsforskrækkede filosof.

Peter Tudvad skriver i dag følgende på sin Facebook profil:

‎Zenia Stampe fra det parti (Det Radikale Venstre, red.), som flest danskere — at dømme efter deres vrisne udfald her på Facebook — hader, har skrevet en ram kritik af en navngiven B.T.-journalist (Lars Fogt, red.). Læs den endelig, for det er vel ikke uvigtigt, at det pressekorps, der har slået sig op som den fjerde statsmagt, også udsættes for kritik! Eller skulle denne magt som den eneste være undtaget?

Nuvel, Stampe har selvfølgelig linket til sin artikel på sin facebookside, men sandelig! den første håndfuld kommentarer kommer fra de efterhånden noget forudsigelige hadere af alt, der har med hendes parti at gøre. Godt, godt, jeg tilstår, at jeg ved sidste folketingsvalg selv stemte på hendes parti, helt præcist på Manu Sareen, så jeg må vel også lægge øren til rasende udfald, fordi jeg har bidraget til formynderi og arrogance af værste skuffe, eller hvad det nu er, partiet har gjort sig skyldigt i (jeg nægter ikke, at de har lavet tossestreger).

Politikerne i Folketinget kunne klart være bedre, men det kunne journalisterne i pressen edderhøvleme også, og frem for alt har de, journalisterne, et kolossalt ansvar for, at politik i Dannevang er blevet sådan en gang markskrigeri uden substans. Lortet skal jo sælge, ikke sandt? Og læserne alias vælgerne kan ifølge redaktørernes formening ikke kapere substantiel politik, men kun drøvtygget underholdning, infotainment. Sé, dét er sgu da formynderi og arrogance!”

Herefter linkes der til Politiken

 

(i Zenia Stampe ‘s indlæg i Politiken kaldes Lars Fogt “en uvederhæftig, løgnagtig bedrager” i rubrikken, og underrubrikken fortsætter: “B.T. har en journalist, som er noget ud over det sædvanlige. Han hedder Lars Fogt. Læg mærke til det navn.”, red.)

Poyâ Pâkzâd, Birgir Thor Møller, Niels Brunse og 7 andre synes godt om dette (Peter Tudvads opdatering på Facebook, red.)

#

Jeg fik lyst til at ytre mig angående kampagnen mod journalist Lars Fogt og skrev derfor en kommentar. Tråden endte for mit vedkommende med, at den ytringsfrihedsforskrækkede Peter Tudvad slettede mig som ven og gjorde det umuligt for mig at tage til genmæle mod de anklager, han fremturede med.

Jeg citerer kommentartråden i sin helhed her:

Uwe Max Jensen:

Jeg finder kampagnen mod Lars Fogt vederstyggelig.”

Peter Tudvad: “Muligt, Uwe, men er den mere vederstyggelig end de kampagner, han selv har ført mod andre i tidens løb?”

Uwe Max Jensen: “Og det der med at skyde skylden på journalisterne … stop nu …”

Peter Tudvad: “Nej!”

Uwe Max Jensen: “Lars Fogt er ikke en magthaver. Det er den ret tydelig forskel, som burde stå klart for enhver. Han er usædvanlig dygtig til at grave ting frem, og han vinkler skarpt, men hvis der for eksempel ikke var noget at komme efter i Elbæk-sagen, var Uffe Elbæk nu nok ikke gået af.”

Uwe Max Jensen: “Når folk søger indflydelse på millioner af danskeres liv som politikere, må de tåle en ram kritik.”

Ole Sauffaus: “Man kunne vel indføre et klippekort … når en journalist, et medie, en politiker, et parti, en regering for tredie gang fanges i en løgn, fratages de retten til at eksistere.
Ikke at jeg tror det ændrer alverden, men signalværdien; vi tolererer ikke løgn og bedrag, kunne måske have en effekt?”

Fatih Alev: “Bulldog-journalister er ikke magthavere, men de lønnes af magthaverne for det arbejde de udfører, som de dygtige “bulldogs” de er. Lars Fogt ville ikke være Lars Fogt, hvis ikke der var nogen der har ansvaret for at lønne ham, der forventede at han gjorde lige det, han er kendt for at udføre.”

Uwe Max Jensen: “Ole Sauffaus

Man kunne opfinde en tidsmaskine og så kunne du rejse tilbage til Stalin-tiden.”

Uwe Max Jensen: “Fatih Alev

Tak for at du introducerer en gang islamisk konspirationsteori. BT modtager naturligvis mediestøtte (fra magthaverne). Men det er ikke magthaverne, der betaler Lars Fogts løn.”

Uwe Max Jensen: “Fatih Alev

Får du i øvrigt ikke også en slat til dit trossamfund? Så Fatih Alev ville ikke være Fatih Alev, hvis ikke der var nogen, der har ansvaret for at lønne ham, der forventede, at han gjorde lige det, han er kendt for at udføre.”

Fatih Alev: “Uwe, hold da op et niveau du præsterer der. Hvor kom det ‘islamiske’ lige ind i billedet? Hvem sagde konspirationsteori?

Jeg får faktisk ikke løn, fordi “de fra Folkekirken afvigende trossamfund” (som det så fornemt hedder i Grundloven) faktisk ikke har så stort et indtægtsgrundlag. Så jeg ved ikke, hvad du ævler om. Men ævl er måske dit speciale?”

Uwe Max Jensen: “Ævl? Og det skal man høre fra en mand, der prædiker, at utro kvinder skal stenes …”

Fatih Alev: “Uwe, nu bevæger du dig fra ævl til morsomheder . Har aldrig prædiket den slags. Har forsøgt at forklare, hvordan det hænger sammen i islamisk lov. Et eksempel

Hvis du ikke kender forskellen på de to ting, ja så kunne du med fordel kræve dine skolepenge tilbage.
Muslimernes Landsorganisation: Dommen i Nigeria er i strid med islamisk lov

Pressemeddelelse fra Muslimernes Landsorganisation om steningsdommen i Nigeria”

Henrik Schmidt: “Uwe kan du låne mig 10000 kr.. (Henrik Schmidt henviser til denne postering på Denfri, red.)? og så i øvrigt. Radikale er sgu da ikke det parti de fleste elsker at hade. Deres eneste brist er efter min mening at de er borgerlige på det fordelingspolitiske område. Ellers er den sgu da meget okay. Man bider mærke i at bemeldte (jeg læser ikke bt) Lats Fogt mest er gået efter politikere på højrefløjen. De har også en ganske gevaldig høj scoreprocent når det kommer til at begå kriminalitet så det er vel også okay. og Uwe kan du låne mig 10.000 kr til at starte et trossamfund..?”

Uwe Max Jensen: “Jeg synes ikke, at det er morsomt at stene kvinder, men sådan er vi så forskellige, Fatih Alev.”

Henrik Schmidt: “Islam kan føre til stening af kvinder. Men nåh ja, demokrati kan også føre til Auschwitz og Hiroshima så deeeet.”

Uwe Max Jensen: “Henrik Schmidt

Jeg har i modsætning til stenrige, ejerlejlighedsopkøbende Jacob Holdt ingen penge. Ellers kunne du selvfølgelig godt låne penge af mig.”

Uwe Max Jensen: “Demokrati førte ikke til Auschwitz. Det gjorde netop afvikling af demokratiet og ytringsfriheden.”

Uwe Max Jensen: “De radikale er en flok arrogante røvhuller. Mine tanker går til de danskere, der falder ud af dagpengesystemet 1. januar 2013.”

Henrik Schmidt: “Jeg troede ellers at Hitler blev demokratisk valgt, men Uwe ved bedre. PS Jacob Holdt er også Radikal.”

Uwe Max Jensen: “Henrik Schmidt

Hitler blev demokratisk valgt, men han satte demokratiet ud af spil for at opnå uindskrænket magt.”

Peter Tudvad: “Uwe, med dine evindelige udfald mod Jacob Holdt burde du alliere dig med B.T., så denne fine avis kan underkaste ham og alle hans forhold et grundigt eftersyn. Vi må se at få ham ned fra piedestalen, ikke sandt?”

Henrik Schmidt: “Så det kan demokrati altså også føre til. Så..!”

Uwe Max Jensen: “Peter (Peter Tudvad, red.)

Hvor er du dog konstant forurettet. Mine evindelige udfald! Puha … jeg poster min oplevelse med Jacob Holdt én gang om året, men det bliver så i din snævre optik til “evindelige udfald”. Jeg troede, at du baserede dit virke på kildekritik, men det gælder åbenbart kun, når du har ophøjet ondt i røven over andres brug af kilder.”

Peter Tudvad: “Okay, ikke evindelige udfald, undskyld! Men du må da have et meget lidenskabeligt forhold til Jacob og alt hans væsen, når du år efter år har ham med på dit profilbillede. — “Ophøjet ondt i røven over andres brug af kilder …” Uwe, du er af og til så dum og plat, at jeg snart ikke orker at diskutere med dig. Kan du ikke se forskel på, hvad en akademiker med diverse titler skriver i et videnskabeligt værk, og som naturligvis kan og bør underkastes et kildekritisk eftersyn, og hvad man (jeg) skriver i en kommentar til dig i en tråd på Facebook? Drop dog dine idiosynkratiske tosserier, og forsøg, om ikke godt du kan diskutere på en nogenlunde civiliseret måde! Nå nej, så er man jo radikal og politisk korrekt, ikke sandt?”

Uwe Max Jensen: “Henrik

Ja, der er ingen fribilletter. Men demokrati synes at være en bedre styreform end alternativerne.”

Uwe Max Jensen: “Jeg gider bare ikke at skifte profilbillede.”

Uwe Max Jensen: “Jeg har ikke noget lidenskabeligt forhold til ham (Jacob Holdt, red.). Jeg begræder derimod, at han er gået fra dokumentarist til moralist.”

Ole Sauffaus: “M.h.t. om repræsentativt demokrati ledte til 2. verdenskrig, så er der vel ikke så meget at sige, andet end det var faktisk tilfældet … Hitler opnåede diktatorisk magt, via traditionelt repræsentativt demokrati. Vejen derhen, efter befolkningens stemmeafgivelse, er udelukkende teknikaliteter, muliggjort af det repræsentative element.
Dette burde jo også få de fleste til at overveje alternativer til det repræsentative element i vores eget demokrati. Men det taler vi slet ikke om, hvilket altid har undret mig.”

Uwe Max Jensen: “Peter (Peter Tudvad, red.)

Og du italesætter min diskussionsmetode, når du har en mand i tråden, der støtter stening (undtagen i Nigeria). Nu bliver du sgu for sjov.”

Peter Tudvad: “Denne tråd handler sgu da ikke om stening af kvinder! Det er dig, der går efter manden i stedet for bolden — og dermed gav du endnu et eksempel på din manglende diskussionskultur og –disciplin.”

Tage Aille Borges: “Hvad er du så selv, Uwe Max, når du ‘begræder’ et andet menneskes valg? Klog? Not!”

Uwe Max Jensen: “Suffaus

Det var vel snarere uenigheder mellem kommunister og socialdemokrater og borgerliges manglende handlen, der muliggjorde Hitlers vej til uindskrænket magt. Og så mangel på civil courage.”

Uwe Max Jensen: “Peter (Peter Tudvad, red.)

Det er dig, der går efter manden i stedet for bolden — og dermed gav du endnu et eksempel på din manglende diskussionskultur og –disciplin.”

Siger manden, der har følt sig nødsaget til at inddrage mit profilbillede i “diskussionen” …”

Henrik Schmidt: “En jøde ville også være nødsaget til at stå inde for Toraen, også de steder hvor denne fastslår mord på homosexuelle. Men så kommer pragmatikken jo altid løbende bagefter og glatter ud. Så får vi alligevel et samfund vi kan holde ud.”

Uwe Max Jensen: “Tage

Jeg synes, at Jacob Holdt er blevet en dårligere kunstner og fotograf og debattør. Den udvikling begræder jeg, at du opfatter det som uklogt, accepterer jeg.”

Uwe Max Jensen: “Henrik

Ja, bortset fra at pragmatikken har det lidt skidt under islams åg …”

Peter Tudvad: “Uwe, det var dig, der inddrog Jacob i diskussionen. Men hold nu juleferie, og spar os for mere ævl!”

Henrik Schmidt: “Måske i Saudi arabien og enkelte andre steder. Men generelt i Magreb området feks samt i hele den vestlige verden, hvor der jo også bor mange muslimer, som ikke stener deres kvinder. går det jo også meget godt.”

Lars Thur: “I 1983 udgav Københavns Bogforlag bogen: Med vold og magt. Beretninger fra det virkelige BT. — Heri gennemgik forfatterne en lang ræke BT-forsidehistorier og konstaterede, at INGEN af dem havde hold i virkeligheden. BT — er fuld af løgn — det har ikke ændret sig.”

Uwe Max Jensen: “Sjældent har jeg set dig begå så mange fejl, Peter Tudvad. Er du sikker på, at du er rigtigt vågen? Det var Henrik Schmidt, der inddrog Jacob Holdt. Ikke mig. Din brug af kilder — selv i en Facebook kontekst — sejler.”

Henrik Schmidt: “Jeg spurgte bare om du kunne låne mig 10.000 kr det havde intet med Jacob Holdt at gøre. Han kan ikke, jeg har spurgt ham..!”

Uwe Max Jensen: “Henrik

Men generelt i Magreb området feks samt i hele den vestlige verden, hvor der jo også bor mange muslimer, som ikke stener deres kvinder. går det jo også meget godt.”

Helt sikkert. I hvert fald så længe man afholder sig fra at ville markere højtiden med et juletræ …”

Peter Tudvad: “Det er sikkert rigtig, Uwe, men du udspyr jo 117 småkommentarer i minuttet, så intet menneske, der har noget fornuftigt at tage sig til, kan følge med og holde rede i, hvad du sprøjer ud af din pen. Du formår at sabotere enhver diskussion.”

Uwe Max Jensen: “Lars Thur

Så du henviser til en 30 år gammel bog for at sværte BT journalist Lars Fogt til i dag … hmm …”

Uwe Max Jensen: “Henrik

Du ved jo godt, at jeg ikke har nogen penge, så det er faktisk lidt uhøfligt, at du bringer det på bane.”

Peter Tudvad: “Ha, Uwe, Henrik har jo ret, det var dig selv, der inddrog Jacob, ikke ham …”

Henrik Schmidt: “Nå farvel og god jul til alle. (Alle)”

Henrik Schmidt: “Hvor skulle jeg vide det fra..?”

Uwe Max Jensen: “Peter (Peter Tudvad, red.)

Fordi du har haft en løsagtig omgang med kilder i denne tråd, problematiserer du min form. Nu må du sgu stoppe!”

Peter Tudvad: “stopper dig, Uwe, jeg gider ikke længere at spilde min tid på dit ævl …”

#

Konklusion: Peter Tudvad har det svært med kritik, diversitet og uenighed.

The following two tabs change content below.

Har du noget at bidrage med?