I dag skal vi quizze. Gæt en befolkningsgruppe!

Hvis vi sammenligner med resten af befolkningen, så begår denne befolkningsgruppe:

 • Voldtægt: 5.700 % oftere
 • Voldsforbrydelser i alt: 626 % oftere
 • Manddrab: 800 % oftere
 • Trusler: 801 % oftere
 • Brandstiftelse: 181 % oftere
 • Tyveri af køretøj: 1.018 % oftere
 • Bedrageri: 130 % oftere
 • Røveri: 1.478 % oftere
 • Hærværk: 989 % oftere
 • Salg af narkotika: 1.194 % oftere
 • Spiritus– og promillekørsel: 872 % oftere
 • Våbenloven: 1.306 % oftere

Der er tale om rå tal fra 2012 fra Danmarks Statistik: Statistikbankens STRAFNA1-tabel, der dækker over Skyldige personer efter overtrædelsens art, afgørelsestype, national oprindelse, oprindelsesland, alder og køn.

Det er altså tal, som ikke er “normaliseret” i forhold til indtægt eller social status, hvad sådanne tal plejer at være sminket med. Og omvendt set dækker de heller ikke over en lang række mørketal, idet der kun kigges på skyldige personer. Tallene kan altså være højere, hvis denne gruppe i forvejen har erfaring med kriminalitet og har erfaring med at undgå politiet. Og det tror jeg godt, vi kan antage.

Indtil videre virker det ikke som om, at vores politikere vil lave nogen tiltag mod denne gruppe, sikkert af frygt for at blive anklaget for “diskrimination”. Men med de her tal på bordet, er der så ikke netop behov for at diskriminere mellem ret og uret? Nej, forslag om at fremme og støtte den resterende befolkningsgruppe — som altså ikke render rundt og voldtager på må og få — bliver igen og igen skudt ned af de samme politikere, som fokuserer mere på at høste stemmer fra den kriminelle gruppe af mennesker end at skabe et trygt samfund.

Kan vi være det bekendt over for vores kommende generationer?

Det burde i øvrigt ikke være nødvendigt at skrive, hvilken befolkningsgruppe, jeg snakker om her, og overskriften på statistik-tabellen afslører det ganske givet. Men for en god ordens skyld: Der er tale om mænd.

The following two tabs change content below.
Internetpersonen Peter Brodersen er glad for mennesker, data, teknologi, digitale kort, kreative brug af store mængder af informationer og lange ture på stranden.

Har du noget at bidrage med?