Den 25. maj er der valg til Europaparlamentet, og samme dag holder Danmark folkeafstemning om tilslutning til EUs nye patentdomstol. Denne afstemning kan få stor betydning for din virksomheds økonomiske fremtid! Kombinationen af EU og patenter er sjældent noget, der kan sætte sindene i kog i den almindelige danske befolkning, men denne gang er der tale om noget, der kan og formentlig vil komme til at lægge afgørende hindringer i vejen for mindre IT-virksomheders mulighed for at arbejde i Danmark.

Et ja betyder kort fortalt to ting

  • Danmark vil tilslutte sig det europæiske enhedspatent, der udstedes af den europæiske patentorganisation (EPO). Det betyder, at det bliver muligt at tage patent på en opfindelse i hele EU minus Spanien og Italien på én gang.
  • Danmark vil overlade den øverste retslige myndighed i alle spørgsmål vedrørende patenter til den nye europæiske patentdomstol, hvis afgørelse ikke kan appelleres til andre end den selv, hverken til Højesteret eller til EF-domstolen.

Dette ville ikke være noget problem for IT-branchen, hvis EPO og patentdomstolen kunne forventes at følge det almene princip om, at der ikke kan tages patenter på computerprogrammer. EPO har imidlertid i årevis fulgt en linje, hvor de tillader meget vide rammer for, hvad de selv kalder ”computerimplementerede opfindelser”. Organisationen har således udstedt patenter på at sælge varer over nettet (EP803105), på at gemme en ”indkøbskurv” på brugerens computer (EP807891) og på at have tabs i brugerinterfaces (EP689133).

Du kan finde mange flere eksempler på FFIIs webshop. Ingen af disse påfund udgør en ”patenterbar opfindelse” i traditionel forstand, og i de fleste tilfælde var ”opfindelserne” allerede i brug, længe før patentet blev udstedt. EPO er imidlertid finansieret af udstedelsesgebyrer og har således interesse i at udstede så mange patenter som muligt, hvorfor det ikke altid har bekymret dem, hvem der er den rigtige ophavsmand.

EPOs softwarepatenter har hidtil ikke påvirket vores arbejde i Danmark, fordi alle patenter har skullet valideres i hvert enkelt medlemsland. Softwarepatenter bliver meget sjældent valideret i Danmark, fordi de danske domstole følger de klare danske regler om, at der ikke kan udstedes patenter på ”opfindelser”, der alene kan implementeres i software.

Hvad betyder det for min virksomhed, hvis vi siger ja?

Hvis det går, som vi frygter, vil især mindre virksomheder efter en dansk tiltrædelse begynde at få ubehagelige breve med posten. Skræmmebilledet er USA, hvor en såkaldt patenttrold har skrabet millioner ind på et temmelig sikkert ugyldigt patent på SSL-protokollen. Et sådant brev vil indeholde en påstand om, at dit firma har krænket et af afsenderens patenter, samt et forslag om at ordne det i almindelighed ved at indbetale et beløb i størrelsesordenen 20–100.000 kroner. Beløbets størrelse er valgt ud fra, at det lige præcis vil være billigere for dit firma at betale det end at få medhold i retten — med den yderligere risiko, at den nye patentdomstol faktisk anerkender den påståede krænkelse.

Vi mener, at dette scenarie ikke blot er en mulighed, men at det vil blive en realitet, hvis alverdens firmaer pludselig kan udtage patenter, der gælder i hele Europa — ikke mindst i lyset af EPOs nuværende og meget problematiske kurs med hensyn til softwarepatenter. Netop IT– og webudviklere er særligt udsatte for denne trussel, fordi vi til stadighed arbejder med den allernyeste teknologi, så snart vi kan få fat i den.

Hvad betyder der for min virksomhed, hvis vi siger nej?

Hvis Danmark stemmer nej til patentdomstolen, vil det europæiske enhedspatent ikke være gældende i Danmark. Din virksomhed kan således ikke beskyldes for at krænke enhedspatenter udstedt af EPO. Nye patenter vil fortsat skulle valideres ved danske domstole, der hidtil har sat en effektiv stopper for alle softwarepatenter. Danske virksomheder vil, om de ønsker det, kunne udtage enhedspatenter med gyldighed i hele EU, men vil skulle supplere det med et dansk patent, hvis de ønsker, at det også skal være gyldigt i Danmark. Ved at stemme nej til enhedspatentet vil danske virksomheder således kunne få alle de reelle fordele ved enhedspatentet — men ingen af de ulemper, vi forventer.

Hvad, hvis systemet senere viser sig at fungere godt?

Hvis Danmark stemmer nej, og det nye patentsystem viser sig at fungere godt og give virksomhederne store fordele, er det ikke noget problem: Vi kan altid melde os ind på et senere tidspunkt. Men hvis Danmark stemmer ja, og den frygt, vi her har skitseret, viser sig at være berettiget, har vi afgivet suveræniteten, og kan ikke komme ud af det igen. Den sikre og fornuftige løsning er altså at stemme nej den 25. maj.

Hvad kan vi gøre ved det?

Ud over selv at stemme nej kan I  anbefale alle jeres kunder og forretningsforbindelser at gøre det samme. Stå frem og fortælle om jeres bekymring for, hvad den nye patentdomstol kan føre med sig. Hvis softwarepatenter bliver en realitet, kan det fremover blive meget vanskeligt for små og mellemstore webbureauer at operere uden en konstant trussel hængende over hovedet. Hvis vi står sammen om det, kan vi sørge for, at så mange som muligt får dette at vide før afstemningen.

Gæsteindlægget er skrevet af Carsten Agger (mobil 20865010) og Esben Hansen (mobil 52776010) og er en del af DenFris tema: Patentdomstolen.

The following two tabs change content below.
Gæsteindlæg

Gæsteindlæg

Skriv til os på denfri@denfri.dk hvis du gerne vil prøve dig frem her eller har tek­ster af sam­funds­re­le­vant karak­ter, som du gerne vil have ud til et større publikum.

Har du noget at bidrage med?