Der findes i juridisk forstand ikke nogen definition af, hvad et softwarepatent er. En udbredt definition af softwarepatenter (den deles f.eks. af Samdata\Hovedstaden og af HK/ITMK) er:

patenter, som kan krænkes ved at installere software på udstyr”

Udstyr er i denne sammenhæng f.eks. computer, plade-PC, mobiltelefon, smart-tv, smart-printer, smart-ur, musikafspiller, e-bogslæser, smart-fjernbetjening, navigationscomputer (GPS), digitalkamera, accesspoint, router, spillekonsol, settop TV-boks, og andet hardware som software kan køre på.

Software er programmer eller data. Alt der kan gemmes elektronisk er software.

Den Europæiske Patentorganisation (EPO) har et begreb, der minder om softwarepatenter, nemlig computerimplementerede opfindelser (computer implemented invention – CII). CII defineres ikke i loven, men er udviklet af EPO gennem deres praksis. CII dækker over patenter, hvori software indgår. Patentet skal desuden beskrive en løsningside, der har en “further technical effect”. Det defineres ikke, hvad “further technical effect” er, så det er nemmere at forklare hvad CII egentlig er ved at se på allerede udstedte eksempler.

Det er en udbredt misforståelse, at en CII kræver speciel hardware (så som vaskemaskine, ABS-bremse eller vindmølle). Det er ikke tilfældet. Det understreges f.eks. af DI/DE’s patentkonsulent, som uddyber, at CII også dækker over faneblade, der kan flyttes fra et vindue til et andet, samt indkøbskurv, hvor indkøbslisten lægges på køberens computer. Altså løsningsideer, der ikke kræver speciel hardware, men som kan køre på helt almindelige computere.

Se flere eksempler på: ole.tange.dk/swpat

Det er tydeligt, at der er et stort overlap mellem CII og definitionen af softwarepatenter ovenfor. I praksis er de eneste forskelle, jeg har kunnet finde, de enkelte eksempler, som fortalerne for CII fremfører igen og igen.

Gæste­ind­læg­get er skre­vet af Ole Tange og er en del af Den­Fris tema: Patent­dom­sto­len.

The following two tabs change content below.
Gæsteindlæg

Gæsteindlæg

Skriv til os på denfri@denfri.dk hvis du gerne vil prøve dig frem her eller har tek­ster af sam­funds­re­le­vant karak­ter, som du gerne vil have ud til et større publikum.

Har du noget at bidrage med?