Nynazister og medlemmer af Dansk Folkeparti deltager side om side i antimuslimsk patruljegruppe.

Netavisen P77 kan i dag afsløre, at medlemmer af Dansk Folkeparti deltager side om side med voldelige højreekstremister og nazister i hemmelige antimuslimske patruljegrupper, der hedder DANERVÆRN.

P77

Grupperne koordineres fra Facebook, og medlemmerne mødes fysisk for at aftale aktiviteter og træne i forskellige overvågnings– og kampteknikker.

P77

P77

De antimuslimske patruljegrupper omtaler sig selv som Nationale Borgerværn.

At den højrenationale fløj opfatter kampen mod indvandring og islam som modstandskamp og anser sig selv som del af en undergrundsmodstandsbevægelse er ikke noget nyt.

Allerede i 80’erne udtalte Dansk Folkepartis Søren Krarup, at han opfatter modstand af indvandring til Danmark og kampen for at holde flygtninge ude af Danmark, som en fortsættelse af den kamp, danske frihedskæmpere kæmpede imod den nazistiske besættelsesmagt.

Gennem 80’erne og 90’erne var der flere sager om hemmelige højrenationale modstandsceller inden for især Hjemmeværnet, hvor medlemmerne legede med tanken om at udøve sabotage mod flygtningecentre, eller sågar ønskede at slå indvandringsvenlige politikere ihjel.

For eksempel blev en hemmelig indvandringsfjendsk celle med tilknytning til Den Danske Forening og Hjemmeværnet afsløret i starten af 90’erne.

En mand røbede over for en folketingspolitiker, at han under et møde i Den Danske Forening i Sønderjylland var kommet i forbindelse med et par voksne mænd, der også var i Hjemmeværnet, der kunne fortælle ham, at de søgte en nationalsindet mand, der gerne ville påtage sig opgaven med at slå flere fremtrædende politikere ihjel.

En mørk aften blev manden således med hætte over hovedet kørt ud til et sommerhusområde og ført ind i et sommerhus.

Inde i sommerhuset sad der fem mænd– alle pæne mennesker og ikke bøller.

Mændene var maskerede, så man ikke kunne se deres ansigter.

Der blev talt om, hvordan de indvandrings– og flygtningevenlige politikere mere og mere solgte ud af Danmark og om nødvendigheden for at slå bremserne i.

Planen var, at en person skulle påtage sig at dræbe flere af politikerne med et håndvåben.

Manden som var blevet tilbudt rollen som bøddel fik kolde fødder og afslørede hele plottet over for en politiker i Folketinget.

Denne gik til ombudsmanden og ombudsmanden gik til politiet med sin viden.

Politiet satte en efterforskning i gang og medierne faldt over historien.

Men der kom ingen gennembrud i sagen og de involverede var som sunket i jorden.

Den Danske Forenings daværende formand Ole Hasselbalch benægtede ethvert kendskab til attentatplanerne og omtalte sagen som ren fantasi, og kaldte sommerhusmødet for et kaffemøde mellem fredelige mennesker.

I dag er de højreradikales aktiviteter først og fremmest rettet mod muslimer og mod det antiracistiske miljø.

P77

Fremkomsten af sociale medier som Facebook har gjort det langt nemmere at komme i kontakt med ligesindede.

På Facebook findes der op til flere hemmelige eller lukkede grupper, hvor sympatisører og medlemmer af Dansk Folkeparti og nazister organiserer sig imod muslimer og indvandrere.

En af den slags grupper er gruppen Danerværn.

P77

Danerværn kalder sig selv for en borgerværnsgruppe af frie danske mænd og kvinder. Danerværns formål er ifølge værnets vedtægter at yde støtte til medlemmer som er i fare for at blive udsat for vold, eller som føler at deres sikkerhed er truet.

P77

Danerværnet kalder sig af taktiske grunde for apolitisk og byder gerne nazister og voldelige højreekstreme velkommen, mens muslimer ikke kan være medlemmer.

P77

Danerværns kodeks er, at medlemmerne udøver forsvar og ikke angreb — igen af taktiske grunde.

Det tager dog ikke mange museklik og glimt ned af Danerværn-gruppens Facebook-væg, før man kan se, at Danerværn sejler under falsk flag.

P77

Gruppen huser nemlig flere kendte voldelige højreekstremister og en pæn håndfuld militante nynazister.

Foruden de højreekstreme og militante nazister, ses i gruppen også en del folk som stemmer på Dansk Folkeparti og et par lokalpolitikere fra Dansk Folkeparti. Disse har ingen problemer i at øve patrulje og kampteknikker med nazisterne.

Flere skriver også, at de opfatter Danerværn som en modstandsgruppe, og at ligesom man under 2. Verdenskrig så højrenationale gå sammen med kommunisterne om at få smidt nazisterne ud af Danmark, sådan ses i dag nazister og højrenationale gå sammen i hemmelige celler. Når borgerkrigen er slut, og fjenden smidt på porten, kan man så gå hver til sit igen.

P77

Målet er at være oprustet og kampklar til den dag borgerkrigen bryder ud i Danmark.

Danerværn er en gruppe, hvor medlemmerne ikke nøjes med at snakke sammen på Facebook. I Danerværn kan man komme med til hemmelige møder og til træning i alt fra sløret patruljeteknik til skydning. Medlemmerne opfordres til at melde sig ind i hjemmeværnet eller i lokale skydeklubber.

P77

På patrulje kan man komme med, hvis man på forhånd er blevet godkendt som “ren” af Danerværns ledelse. Godkendt kan man kun blive ved personlig fremtræden for ledelsen.

Ledelsen i Danerværn består af omkring 4 personer, der afholder løbende Goddagmøder rundt omkring i landet.

Således har der været afholdt møder i København, flere steder i Jylland og i Nordsjælland.

Medlemmer af Danerværn har også øvet sig på Hovedbanegården i København og øvet forfølgelse samt håndtegn på Vesterbro.

P77

Når man er blevet godkendt, får man lov til at komme med på patruljer, og man bliver tilknyttet en celle i sit område.

Danerværns medlemmer omtaler sig selv som vikinger, og der tales en del om, at nu er tiden kommet, hvor de stolte vikinger skal tage landet tilbage. Tonen er stærkt antimuslimsk, og der er medlemmer, som fotograferer muslimer og uploader fotos af dem til gruppen.

P77

 

P77

 

P77

Medlemmerne rådes til at få dæknavne og til at skjule deres sande identitet over for omverdenen. Således kalder stifteren af Danerværn sig blot for H.g. Mogensen.

Danerværns logo er et vildsvin i guld. Vildsvinet er ifølge H.g. Mogensen et dyr som kun angriber, hvis det er truet på livet, og så er det et dyr vikingerne var glade for.

P77 kan afslører, at Danerværns bagmænd er en flok gamle kendinge.

Således gemmer der sig bag H.g. Mogensen en vis Asger Gottlieb fra København. Asger Gottlieb er ikke direkte kendt for nogen aktiviteter på den yderste højrefløj, men har en vis tilknytning til det antifeministiske miljø omkring personer som debattøren og antifeministaktivisten Lennert Kiihl og den tidligere politimand og nu selvbestaltede frihedsaktivist Lars Kragh Andersen.

P77

Foruden Asger Gottlib består kernen i Danerværn af racisten Majbrit Krittenstein, som er administrator på flere danske antimuslimske og indvandrerfjendske hadegrupper på Facebook, Elsebeth Stald, som er medlem af Dansk Folkeparti og kendt for at komme med grove racistiske angreb på Facebook rettet mod muslimer og mørke mennesker, og to mænd med relation til Asetro-miljøet.

P77

Foruden de nævnte er der også tilknyttet gruppen en håndfuld tidligere udsendte soldater, der foruden at være medlemmer af Danerværn også er kendte for deres tilknytning til andre højreekstreme grupper, f.eks Stop Islamiseringen af Danmark.

P77

 

P77

Af kendte højreekstremister og nazister, som er med i Danerværn, kan nævnes Michael Brix fra Sydhavnen, Søren Krogh fra Danmarks Nationale Front, Philip Trauelsen fra Danish Defence League, Julius A. Børgensen, ligeledes fra Danmarks Nationale Front, og Andre Ejby (Andre Daner) kendt fra flere grupper på den yderste højrefløj. Andre Daner leder desuden sit eget værn — Valhal-gruppen.

P77

P77

Følgende lokalpolitikere fra Dansk Folkeparti er spottet aktive i Danerværn:

P77

P77

Alle screencaps er hentet fra DANERVÆRNS lukkede Facebook gruppe.

Alice Rix sammen med Formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl /Dansk Folkeparti Årsmøde 2014. Screencap: Facebook-public/2014

Alice Rix sammen med Formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl /Dansk Folkeparti Årsmøde 2014. Screencap: Facebook-public/2014

 

Artiklen er skrevet i samarbejde med DF-nyt.dk /Carl Erik Zølck

Gæsteindlægget er syndikeret fra P77.dk.

The following two tabs change content below.
Gæsteindlæg

Gæsteindlæg

Skriv til os på denfri@denfri.dk hvis du gerne vil prøve dig frem her eller har tek­ster af sam­funds­re­le­vant karak­ter, som du gerne vil have ud til et større publikum.

Har du noget at bidrage med?