Vi har siden i sommer segmenteret alle vores besøg efter to typer læserengagement: Besøg med læsning og besøg med skimming. Hvorfor og hvordan har vi gjort det?

Indlægget er en del af DenFris datablog Metadata

Sidevisninger siger intet om, hvorvidt og hvordan brugerne engagerer sig i indholdet, og ved mange besøg kan vi slet ikke måle, hvor længe brugerne gennemsnitligt er på indlægget, fordi der ikke er to sidevisninger at måle gennemsnitstid ud fra.

Sidevisninger og gennemsnitlig tid på siden er med andre ord døde metrikker, både som mål og som målepunkt, når vi vil vide noget om, hvorvidt vores indhold bliver læst eller ej.

Al data i dette blogindlæg stammer fra Google Analytics og er for DenFri.dk i halvanden måned (1. august til 15. oktober 2014). DenFri.dk har i denne periode haft 104.291 besøg og 158.256 sidevisninger. Vi har ingen betalt trafik og alle arbejder gratis.

På DenFri står Facebook for 80% af besøgene fra social (45% i alt), og Twitter står for 16% (9% i alt). Men besøgene fra Facebook er flygtige og giver meget få sidevisninger pr. besøg (1,32 sider pr. besøg for at være præcis). Under 10% af trafikken til DenFri.dk begynder i øvrigt på forsiden i dag. I samme periode i 2011 begyndte 40% af alle besøg på forsiden.

trafikkilder typer

Vi bruger tre forskellige typer webstatistik på DenFri: Google Analytics, Chartbeat og Piwik.

Google Analytics data bliver brugt til at give indsigter til at evaluere engagement med indholdet (fx læseadfærd og hvor mange der ser video), segmentering samt performance på trafikkilder og indhold. Den slags data man kan træffe taktiske og strategiske beslutninger på baggrund af.

Chartbeat bliver brugt til real-time data, og Piwik er et eksperiment, som gerne på sigt skal gøre os i stand til helt at forlade Google Analytics, så vi kan komme til at eje vores egne data og ikke dele vores brugeres trafik med Google. Så langt er vi desværre ikke endnu, men når det sker, bliver det annonceret her.

Læse– og skimmerater

Først og fremmest måler vi kun læseadfærd på sider med indhold, dvs. vores indlæg og statiske sider som fx Skribenter. Forsiden indgår ikke i målingen.

Besøg med læsning og skimming har det tilfælles, at brugeren i begge tilfælde scroller mere end 150 pixels og på et tidspunkt når bunden af indholdet. Ikke bunden af hele siden, men bunden af selve indholdet der udgør indlægget. Hvis bunden af indlægget ikke er nået, er indlægget ikke blevet læst, og så registreres dette besøg ikke som et besøg med læsning af den ene eller anden slags.

Men scroll er ikke nok. Der skal også tid på. Forskellen på læsere og skimmere er, at det tager læsere mere end 60 sekunder, fra de har scrollet mere end 150 pixels, til de når bunden af indholdet. Skimmere når også bunden af indholdet, men tager mindre end 60 sekunder om det. Metoden stammer fra Justin Cutroni, er implementeret via Google Tag Manager og efterfølgende konfigureret i Google Analytics. Vi kalder målingerne for læse– og skimmerater.

60 sekunder og 150 pixels er tal, som kan diskuteres og justeres, og det behøver ikke at tage 60 sekunder at læse et indlæg på DenFri. Nogle indlæg kan læses hurtigere, men langt de fleste indlæg kræver, at man bruger mere end 60 sekunder på indlægget for at læse dem.

Vi måler desuden også total tid brugt på hvert enkelt indlæg fra scrolling er påbegyndt til bunden af indlægget er nået, så vi har et tal for, hvor meget opmærksomhed et indlæg har fået — lidt ligesom Upworthys attention måling.

To ud af tre besøg skaffer læsere

reelt

DenFri har en generel læserate på 30% og en skimmerate på 37% . Dvs. at 30% af besøgene på DenFri resulterer i, at besøgende bruger mere end 60 sekunder fra de har scrollet minimum 150 pixels, til de når indholdets bund. I 37% af besøgene bruger besøgende mindre end 60 sekunder, men når stadig tekstens bund.

Læse– og skimmeraterne nuanceres, når man segmenterer på trafikkilder. Fx har trafikken fra nyhedsmailen fra Michael Jeppesen en læserate på 34% og en skimmerate på 47%. Læseraten for Facebook er 36% og skimmeraten 34%. Twitter har en læserate på 29% og en skimmerate på 36%. Organisk søgetrafik har en læserate på kun 20%, men en skimmerate på 48%. Når man samler henvisningstrafik fra medier til DenFri.dk i en samlet pulje, medietrafik, er læseraten på 26% og skimmeraten på 54%.

Vi definerer medietrafik som henvisningstrafik, der indeholder følgende i url’en: avisen.dk eller bt.dk eller dr.dk eller ekstrabladet.dk eller eb.dk eller b.dk eller berlingske.dk eller pol.dk eller politiken.dk eller information.dk eller kristeligt-dagblad.dk.

Der kunne være flere medier på listen — og flere besøg, når I vænner jer til at linke - men listen skal jo stoppe et sted.

Læsning giver flere sidevisninger pr. besøg

Læsere og skimmere er selvsagt længere tid på sitet end sitets generelle gennemsnitsbesøg. Det er der intet særligt i, selvom forskellen i gennemsnitstid er markant.

tid

Hvad mere interessant er: Besøg med læsere og skimmere giver flere sidevisninger pr. besøg end gennemsnitsbesøget . Et gennemsnitsbesøg giver 1,52 sidevisninger pr. besøg, mens besøg med læsere giver 1,74 sidevisninger pr. besøg. Besøg med skimming giver 2,19 sidevisninger pr. besøg.

Skaffer læserengagement flere tilmeldinger til nyhedsmailen?

Vi sælger hverken abonnementer eller rejser på DenFri, og vi har ingen annoncører eller sponsorer at skulle tilfredsstille. Men en af vores skribenter, Michael Jeppesen, udkommer kun på mail. Man kan altså tilmelde sig en nyhedsmail fra Michael, som bliver udsendt, når han har noget at sige. Her har skimmere en højere tilbøjelighed til at tilmelde sig nyhedsmailen end det gennemsnitligere besøg. Og undskyld de lave konverteringsrater for tilmeldinger til nyhedsmailen. Vi har ikke tid til det hele.

nyhedsmail

Segmenterer vi på trafiktyper bliver værdien af de engagerede besøg endnu mere tydelig. Nyhedsmailen er åbenbart også god til at tiltrække tilmeldinger til nyhedsmails, måske fordi den bliver videresendt til andre, som så tilmelder sig.

nyhedsmail trafiktyper

Afvisningsfrekvensen var kunstigt høj

Afvisningsfrekvensen er andelen af besøg, hvor en bruger lander på en side og herefter forlader sitet igen uden at foretage sig andet.

Før vi begyndte at tracke læseadfærd, ville langt størstedelen af besøgene på DenFri figurere som afviste. Dette blev forstærket af al den sociale trafik, som i forvejen kastede meget få sidevisninger pr. besøg af sig. Afvisningsfrekvensen var altså kunstigt høj, fordi vi ikke var i stand til at måle, om brugerne foretog sig noget på den ene side, de landede på, før de forlod sitet igen. Det er der nu lavet om på.

DenFris generelle afvisningsfrekvens er på 19%. Til sammenligning var den 79% i samme periode året før. Gennemsnitstiden pr. besøg er også steget til 1:57 minutter, den lå på 1:24 i samme periode året før. Stigningen skyldes ikke, at brugerne er begyndt at se væsentligt flere sider pr. besøg. De ser 1,52 sider pr. besøg nu og så 1,48 sider i samme periode året før.

Stigningen skyldes, at vi nu kan måle, når brugeren har scrollet 150 pixels, og når bunden af indholdet bliver nået. Derfor falder afvisningsfrekvensen naturligvis, fordi vi nu kan måle, at brugeren rent faktisk interagerer med indholdet. Det kunne vi ikke før, hvor der skulle en helt ny sidevisning til.

Dermed kan vi se, at besøg fra social, til trods for at være flygtige, er fulde af engagement . Og som vi har set, kan engagement oversættes til værdi, både i forhold til flere sidevisninger, længere tid på siden og flere tilmeldinger til nyhedsmailen.

The following two tabs change content below.
Martin Ingolf

Martin Ingolf

Redaktør af DenFri
Martin Ingolf er tidligere redaktør, skribent, webmaster og strateg på DenFri.

Har du noget at bidrage med?