9. april 1940 (til de yngre: Dén dag tyskerne besatte Danmark) fandt min far, som boede i Sønderjylland og bare var en knægt på 14 år, en forladt tysk tank på en vej.

Han fandt ud, af at man kunne åbne lugen med et brækjern — hvilket han gjorde – hvorefter han gik ned og smadrede alle de instrumenter og det udstyr, han kunne få øje på. Senere kom han med i den første militærgruppe under Herman Schlosser.
 Min farfar blev senere byleder for modstandsbevægelsens Haderslev-region, mens min farmor bestyrede en illegal radio-station med to telegrafister i deres hus.

Alle tre blev stukket i 1944 af danske stikkere, og min farfar blev sendt til koncentrationslejr i Neuengamme. Han kom hjem med “De Hvide Busser” d. 3 maj og vejede 50 kilo, men hoppede alligevel af bussen i København og tog sammen med min far direkte ned til den danske grænse, for at deltage i grænsebevogtningen sammen med størstedelen af den sønderjyske modstandsbevægelse.

Vi behøver ikke at frygte endnu en krig som denne fra vores nabolande. Det er jo godt. Men det skyldes blandt andet, at den magt, der i størst grad truer befolkninger ikke længere udgøres af lande, men af organisationer og virksomheder, der er endnu stærkere, og som har den store fordel at de ikke behøver at bruge energi på at skulle stå til regnskab overfor et land og dets vælgere. De skal bare tjene penge til aktionærerne og sig selv. Alt andet – inklusive samfundets og klimaets sammenbrud og andre menneskelige lidelser — er dem totalt ligegyldige.

Her et citat fra én, der repræsenterer denne form for magt:

Rex Tillerson, topchef i verdens rigeste olie-selskab, ExxonMobile:

Vi vil tage alt olie op, også i de områder, som hidtil har været utilgængelige, men hvor vi nu kan komme til takket være isafsmeltningen. Vi tolererer ingen uudnyttede ressourcer. Vi giver svaret på verdens stadigt stigende energibehov og er kun ansvarlige overfor vores ejere og aktionærer”.
(Svar på videnskabsmænds erklæring om at vi bliver nødt til at lade det meste af den olie der er tilbage på jorden blive dér, hvis den ikke skal kollapse miljømæssigt).

I 1940 var det ifølge dansk lov ulovligt at lave sabotage mod tyskerne. Men i historisk perspektiv var det en pligt.

De kræfter, der skal kæmpes mod i dag, er så stærke, at de får vores politikere til at tilsidesætte grundloven (NSA’s udspionering af Danmark f.eks.). I USA sidder repræsentanter for Goldman Sachs, Monsanto, bankerne, våbenindustrien etc. i Det Hvide Hus som “rådgivere” og skriver de love der passer bedst til deres forretning, uden hensyn til hvad der gavner den amerikanske befolkning. Og the Federal Reserve (som mange tror er “den Amerikanske Nationalbank”, men som udelukkende er ejet af de største banker) har i nu over 100 år malket penge ud af systemet så 6% af befolkningen nu bor i “Trailerparks” — som så bliver udnyttet ved, at rigmænd opkøber disse parks og sætter prisen kraftigt i vejret. Der er altid en ny frisk måde at udnytte en situation, hvor folk er desperate.

Det mest aktuelle og den pt. største trussel mod demokratiet og vores samfunds overlevelse som borgerdrevne enheder er TTIP. En handelsaftale, hvor forhandlingerne foregår i hemmelighed, men som ifølge lækkede dokumenter bl.a. vil give multinationale selskaber ret til – via hemmelige domstole hvor der kun sidder erhvervsjurister – at sagsøge lande, hvis de i deres adfærd menes at mindske de multinationales fortjeneste. Et setup der vil forvandle lande til “forbruger-områder” uden indflydelse på retningen af deres samfund.

Der er allerede flere sager igang hvor dén form for aftaler er en del af kontrakterne: Tobaksindustrien har sagsøgt Argentina, fordi de vil advare mod skaderne ved tobaksrygning, Vattenfall har sagsøgt Tyskland, fordi de vil neddrosle atomkraft, og Egypten blev sagsøgt af et fransk firma, fordi de hævede mindstelønnen i landet (som så gik ud over selskabets fortjeneste, forstås). Hvordan et sådant system generelt vil kunne bremse forbrugerbeskyttelses-, demokrati– sundheds-, miljø– og klimamæssige tiltag er ret åbenlyst.

Disse magtovergreb er foregået igennem hele historien i forskellige forklædninger, men samtidigt med at situationen nu er mere alvorlig end nogensinde før (bl.a. fordi magten er koncentreret på så få hænder), har vi i modsætning til tidligere et fantastisk og effektivt modvåben: Internettet.

Vi kan faktisk skaffe os alle de oplysninger vi har brug for, vi kan afsløre svindel, vi kan kontakte hinanden og meget nemt lave modstands-grupper (vi skal bare vide, at vi udspioneres 24/7, hvis vi ikke beskytter os).

Det eneste der mere er brug for er, at vi bruger dette værktøj; at vi søger den information, der er derude og spreder den. Og sidst, men ikke mindst, også tager kampen ude i den “rigtige” verden. Verden kan ikke ændres fra skærmen alene.

Vi nærmer os et “nyt 9. april”. Hvis vi vil opleve et “nyt 5 maj” er der brug for at vi brækker nogle tanks op og yder modstand.

(til de yngre: 5. maj er Danmarks befrielsesdag)

Morgan Freeman narrates the greatest story of our generation — the story of the human journey at this critical moment in time. Of all the stories to belong to, this is the story to be a part of. Don’t watch it from the sidelines. Don’t wait for the experts to figure it out. Ask yourself: how can I become one of the weavers of the story? It’s a tapestry with 7 billion threads. What contribution do I want to make?If you’re not yet contributing to this story in some way, ask yourself why not? This is a story for everyone.

Posted by Films For Action on 8. oktober 2014

The following two tabs change content below.
Gæsteindlæg

Gæsteindlæg

Skriv til os på denfri@denfri.dk hvis du gerne vil prøve dig frem her eller har tek­ster af sam­funds­re­le­vant karak­ter, som du gerne vil have ud til et større publikum.

Har du noget at bidrage med?