Afspil

Bullshitbarometeret vol. 2: Lars Løkke vil gentænke udenrigspolitikken

Lars Løkke Rasmussen skal vist nok være statsminister, så vi skal åbenbart have en person til at gentænke hele Danmarks udenrigspolitik. Det kunne Lars Løkke fortælle os i Politiken den 12. juni.

Denne person skal simpelthen udtænke “en strategi, der skal samtænke de forskellige politiske områder, så de passer til en verden under stærk forandring”. Løkke har tænkt sig at “bede en erfaren, respekteret person med internationalt udsyn om at give sit samlede strategiske bud på en koordinering eller en samtænkning af forsvarspolitikken, udenrigs– og sikkerhedspolitikken, handelspolitikken og bistandspolitikken.”

Det lyder temmelig seriøst, og det er også hensigten. Problemet er, at det ikke betyder noget. Alle disse vigtige politiske områder bliver nemlig allerede sammentænkt, hvilket blandt andet fremgår af Udenrigsministeriets mission. Hvorfor siger Løkke det så?

For det første virker det selvfølgelig ret statsmandsagtigt at sige sådan noget, om end det er mindre statsmandsagtigt ikke selv at have et bud på, hvordan disse former for politik skal samtænkes. Løkke kan selvfølgelig have brug for at score points på statsmandskontoen, og man kunne måske også forestille sig, at den kommende udenrigsminister vil blive lidt skuffet over sådan at få denne opgave outsourcet. Men mon ikke at baggrunden for det her er en helt anden.

Mere sandsynligt er det, at denne “samtænkning” skal legitimere den kommende sænkning af Danmarks udviklingsstøtte, som Venstre har lovet. Så er det jo ret perfekt, at der er en klog mand (m/k), der har studeret sig frem til, at hvis man nu bare tænker det hele sammen, så kan man godt sænke udviklingsstøtten. Dette kommer fra samme parti, som tidligere har taget afstand fra, at man skal bruge smagsdommere til at sige, hvad der er rigtigt og forkert.

Med Venstres andre udspil in mente er det svært at forestille sig, at denne erfarne, respekterede person kommer frem til, at den danske udenrigs– og udviklingspolitik skulle have brug for flere midler, men det er måske bare mig.

Faktisk kunne man forestille sig det modsatte; at en ekspert skulle komme frem til, at der var brug for flere midler på grund af de emner, Løkke nævner som grunde til, at der skal nytænkes. Et aggressivt Rusland, IS i Mellemøsten og befolkningseksplosion i Afrika. Er det ikke ting, der kræver øget tilstedeværelse? Og guess what, Udenrigsministeriet ved allerede godt, at alt dette finder sted, og det er trods alt deres job at tænke over det, så det gør de nok.

Løkke kunne også have sagt, at der skal spares så og så mange procent i udviklingsstøtte, og de vil blive taget derfra. Det er ikke nogen illegitim holdning. I stedet skal vi nu høre på, at denne muligvis kommende besparelse skyldes et nybrud i samtænkningen af hele udenrigspolitikken. Man kan selvfølgelig blive modbevist, men bortset fra en sænkning af udviklingsbistanden med et par decimaler af et procentpoint af bruttonationalproduktet, kommer der nok ikke til at være meget nytænkning.

Forslaget har dog et godt element. Løkke vil nemlig ikke ud med, hvem denne person skal være, og det lægger op til en sjov gætteleg og måske endda en overraskelse til sidst.

The following two tabs change content below.

Jonas Neivelt

Jeg er medredaktør på Denfri og ikke specielt god til at beskrive mig selv.

Nyeste indlæg af Jonas Neivelt (se alle)

Har du noget at bidrage med?