Noget om hvorfor man skal være forsigtig med at bruge de rigtige ord, og hvorfor det er ærgerligt at Pia Olsen Dyhr bliver nødt til at beklage sine udtalelser i ”Vi ses hos Clement”.

Opsummering af sagen

Pia Olsen Dyhr deltog d.17. januar 2016 i DR programmet ”Vi ses hos Clement”, hvor hun meget klart og tydeligt fortalt hvad hun mente om Dansk Folkepartis (DF) politik.

DF er ikke blot halv-racistisk, nej DF er hel-racistisk, og derpå navngav Pia Olsen Dyhr tre fremtrædende medlemmer af DF, som ifølge Pia Olsen Dyhr havde modtaget domme for overtrædelse af racismeparagraffen: Søren Krarup, Pia Kjærgaard og Mogens Camre.

Efterfølgende måtte Pia Olsen Dyhr gå den tunge gang til computertasterne og beklage sine udsagn, mens både Søren Krarup og Pia Kjærsgaard hoverende gik i landets aviser med budskabet om, at Dansk Folkeparti intet har med racisme at gøre.

Pia Kjærsgaard meldte klart ud, at hun aldrig er dømt for overtrædelse af racismeparagraffen, og Olsen Dyhr burde ikke kun undskylde at kalde Dansk Folkeparti helracistiske, men også at hun havde kaldt partiet halvracistisk.

Søren Krarup afsluttede modangrebet på Pia Olsen Dyhr ved tilsvarende at konstatere, at han aldrig er dømt for racisme.

Bang – det var en slem en for Pia Olsen Dyhr, og umiddelbart skulle man tro, at SF’s partiforkvinde nu har ondt i troværdigheden. Det behøver Pia Olsen Dyhr dog ikke at have… Alt peger nemlig på, at hun havde ret – hun valgte bare de forkert eksempler og en forkert formulering.

Flere fremtrædende medlemmer af Dansk Folkeparti er dømt for overtrædelse af racismeparagraffen , men Pia Olsen havde ikke gjort sin research godt nok.

Mogens Camre

Mogens Camre blev så sent som i august 2015 dømt for overtrædelse af racismeparagraffen, da han på twitter sammenlignede muslimer med nazister. Efterfølgende trak Mogens Camre i land, og henviste til at Twitter kun tillader 140 anslag, hvor han normalt skriver længere og mere præcise tekster. Han beklagede dog ikke noget indholdsmæssigt.

Dansk Folkeparti forholder sig ikke til indholdet af udsagnet eller dommen, men konstaterer blot at eftersom udsagnet er fjernet fra Twitter, så anser de sagen som afsluttet uden yderligere konsekvenser for Mogens Camre.

Morten Messerschmidt

De to fremtrædende DF-medlemmer Morten Messerscmidth og Kenneth Kristensen Berth fik i 2003 en dom for racisme på straffeattesten da Østre Landsret skærper 2002-dommen fra Hvidovre Byret. Dommen er en af de hårdeste for overtrædelsen af racismeparagraffen der er afsagt nogensinde, da overtrædelsen skete med politisk propaganda som formål.

Det nævnes ofte, at der bør være bredere rammer for ungdomspolitikere end for ”rigtige” politikere. Jeg er enig, men i lyset af, at Pia Kjærsgaard som daværende DF-forkvinde ifølge Ekstra Bladet ”stod 100%” bag de dømte, kan man med rette hævde, at Dansk Folkeparti må tage dommen på sine skuldre, og det er desuden et faktum, at de dømte efterfølgende har gjort karriere i DF uden at ændre holdning til den plakat, som fik dem dømt.

Pia Kjærsgaard

I forbindelse med Pia Olsen Dyhrs undskyldning gik Pia Kjærsgaard i medierne med det klare budskab, at hun ikke var dømt for racisme. Det er formelt korrekt, at Pia Kjærsgaard ikke er dømt for racisme, men det er en sandhed med modifikationer.

Pia Kjærsgaard lagde i 1999 sag an imod Karen Sund fra ”Folkebevægelsen mod Unionen” som i offentligheden havde udtryk, at hun (Karen Sund) ”vil meget nødigt identificeres med Pia Kjærsgaards racistiske synspunkter”.

Karen Sund blev i 2003 frikendt i Højesteret, og vi har således højesterets ord for, at som visse af Pia Kjærsgaards synspunkter er racistiske. Bemærk forskellen mellem at Pia Kjærsgaard er dømt, og Karen Sund er frikendt.

Jesper Langballe

Pia Olsen Dyhr kunne også have nævnt Jesper Langballe der i 2010, som medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, blev dømt for overtrædelse af racismeparagraffen, og i modsætning til Mogens Camre trak Langballe ikke noget tilbage, men understregede efter dommen, at han stod på indholdet i sine udtalelser, men var ked af formen.

Han anerkendte dog, at hans udtalelser kunne få andre til at føle krænkede, og tilstod derfor i retten, inden han modtog sin dom.

Søren Krarup

Som rosinen i pølseenden har vi Søren Krarup. I modsætning til Pia Kjærsgaard kan han med god samvittighed afvise at have en dommers ord for at have racistiske synspunkter.

Faktisk går Søren Krarup så langt, at han hævder at han har en dommers ord for, at han ”som en af de få i Danmark” ikke er racist, og dermed kompromitterer Krarup i høj grad sig selv.

På samme måde som der er forskel på, hvorvidt Pia Kjærsgaard blev dømt eller Karen Sunds blev frikendt, så har Søren Krarup ikke en dommers ord for at han ikke er racist. Krarup er mange gange i sin politiske karriere blevet beskyldt for at komme med racistiske udsagn, men kun en enkelt gang har Krarup reageret med at tage beskydningerne til en domstol.

Det skete, da Krarup i 1987 fik dømt Socialdemokraten Thorkild Simonsen for ”utroværdig” (Krarups eget ord), på baggrund af Thorkild Simonsens udsagn om at Krarups kampagne imod Dansk Flygtningehjælp var ”småracistisk”.

Der er altså tale om, at Krarup har fået en dommers ord for, at hans kampagne imod Dansk Flygtningehjælps asylaktiviteter ikke må karakteriseres som ”småracistiske” . Der er derimod ikke tale om, at Søren Krarup er ”frikendt” fra at være racist generelt, eller at der foreligger en dom, som siger, at Krarup ikke er racist – udover dette ene eksempel, som Krarup selv udvalgte til domsafprøvelse.

Krarup misbruger således Pia Olsen Dyhrs udsagn til selv at fremsætte en løgn. Naturligvis i sikker overbevisning om, at SF-forkvinden ikke gider bruge tid på at debattere videre med Søren Krarup.

Pia Olsen Dyhrs troværdighed

Det er ærgerligt for debatten, at Pia Olsen Dyhr ikke har sit hjemmearbejde på plads. Vi kunne have haft relevante diskussioner af, hvor mange dømte racister, et parti kan rumme, uden at være et racistisk parti, om racismeparagraffens relevans ift. at beskytte borgerne imod hadsk tale, om højesterets udvidede forståelse af ”racisme-begrebet” i Pia Kjærsgaards tabte sag imod Karen Sunds, eller om hvorvidt politikere har et særligt ansvar for at samle eller splitte landets borgere.

Indholdsmæssigt havde Pia Olsens Dyhrs belæg for sit udsagn i ”Vi ses hos Clement”. Ikke blot er tre fremtrædende DF’ere dømt for racisme. Vi står også med en højesteretsdom som siger, at visse af daværende DF-formand Pia Kjærsgaards holdninger kan beskrives som ”racistiske”.

Dansk Folkeparti benytter denne slags sager til at ”vaccinere” deres medlemmer og vælgere , så de ikke lytter når de bliver konfronteret med de mange domme DF’s politikere faktuelt idømmes.

Jeg håber, at du vil dele denne artikel, så vi måske kan ramme nogle af de mange DF-medlemmer og vælgere, som ikke deler den racistiske retorik dele af de fremtrædende DF-politikere deler ud af – inden de bliver vaccineret.

The following two tabs change content below.

Claus Pedersen

Har du noget at bidrage med?