Regeringen vil flytte 3900 statslige arbejdspladser fra København til kommuner rundt om i landet. Det skal skabe en bedre balance mellem hovedstaden og provinsen.

Ifølge tal fra Moderniseringsstyrelsen er der i alt 184.886 statslige arbejdspladser i Danmark – heriblandt Dansk Institut for internationale Studier, DIIS, med sine omkring 120 arbejdspladser i København.

Vi, der ved bedst

Mange provinsdanskere har utvivlsomt som jeg selv, der er født i Øster Flakkebjerg Herred, moret sig over de indignerede ramaskrig fra statsansatte, der af den onde regering tvinges til at forrette tjeneste i et tidligere sindssygehospital på Als eller til andre eksotiske jyske lokaliteter.

Irma og caffè latten må udskiftes med Dagli´ Brugsen og ”folkestuen” på den lokale kro , og Christiania-cyklen erstattes af et solidt motorkøretøj med jydekrog.

Få tænker på, at tidligere tiders eksilerede embedsmænd måtte tåle malaria, bilharziose og andre tropesygdomme under tjenesten på De Vestindiske Øer, Trankebar og Guldkysten. Ja, mange oplevede end ikke et gensyn med de bøgeklædte danske kyster!

Men tag ikke fejl — meget er på spil!

Tidligere udenrigsministre, pensionerede medarbejdere i Udenrigsministeriet og andre medlemmer af den københavnske forening af ”vi, der ved bedst” har i Politiken, Weekendavisen og Information slået alarm. Nationale interesser er på spil , og Dansk Institut for Internationale Studier bør blive i København.

Som det hedder: En flytning til Århus vil ikke kun medføre en forringelse af instituttets kompetencer, men også begrænse københavneres mulighed for at få del i DIIS’ ekspertise, ligesom møderne vil gå glip af indsigtsfulde indlæg fra eks. det diplomatiske korps og den tidsligere nævnte gruppe af prominente pensionister.

Vi vil med andre ord gå glip af vigtig indsigt i internationale forhold – og værre endnu – verdenssamfundet unddrages indsigt i dansk udenrigspolitisk tænkning!

Vendekåberne i Liberal Alliance

Vendekåberne i Liberal Alliance er også blevet urolige og melder, at regeringen skal “trække en kanin op af hatten”, hvis partiet skal støtte udflytningen. Ifølge udenrigsordfører i Liberal Alliance, Mette Bock, har der endnu ikke været et eneste fagligt og sagligt argument for at flytte DIIS, der ifølge Bock er oprettet med henblik på at servicere ministerier og ambassader, som alle er centreret omkring København.

Mette Bock, der ellers med hendes dialekt og hele fremtoning understreger sin provinsielle baggrund, har dermed tillsuttet sig et synspunkt, der ikke er enestående i akademiske og finkulturelle kredse i København. Disse kredse, der stadig internt refererer til Aarhus Universitet som ”jungleuniversitetet”, har aldrig rigtig troet på eksistensen af provinsiel intellektuel kapacitet.

Tillad mig — inden købehavneriet går for vidt, og intelligentsiaen fortabes i alt for dybe depressioner — at gøre opmærksom på, at andre tænketanke, oplysningsforbund og private virksomheder har overkommet de geografiske udfordringer.

Solide danske virksomheder trives i Jylland, og møder, arrangementer og konferencer m.v. afholdes efter behov både i København og Aarhus og undertiden også i Aalborg. Det gælder f.eks. oplysningsforbundet DEO, der arbejder for demokrati i Europa.

Selvom det måske har undgået opmærksomhed fra medlemmerne af Det Udenrigspolitiske Selskab, er det endvidere i stigende grad normalt, at der streames fra arrangementer og møder, uanset om de afholdes i København eller provinsen.

Hensigten med DIIS

I Folketinget blev det ved fremsættelsen af lovforslaget om Dansk Institut for Internationale Studier i 2012 klart tilkendegivet, at instituttets primære formål er at udføre analyse og forskning på internationalt niveau inden for et bredt felt af internationale emner.

Der skal lægges vægt på aktiviteter af betydning for politiske aktører, offentligheden og den offentlige debat, ligesom instituttet skal fremme dialogen mellem embedsmænd og forskere, herunder i form af videreuddannelse af praktikere i centraladministrationen og gennem udvekslingsordninger med de mest berørte ministerier.

Socialdemokratiet, Konservative og andre partier træder vande, mens Venstre ikke overraskende mener, at en flytning til Vestdanmark vil skabe bedre balance i landet. DIIS, der som institution allerede har et tæt samarbejde med Aarhus Universitet, vurderes at kunne fungere fint i Danmarks næststørste by, Aarhus.

The following two tabs change content below.
Søren Skafte

Søren Skafte

Independent Professional. Konservativ. Uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet. Tidligere ministersekretær og kabinetschef i Statsministeriet, departementschef i Energiministeriet, direktør i Fødevareministeriet og i 10 år Danmarks repræsentant ved FAO i Rom.
Søren Skafte

Nyeste indlæg af Søren Skafte (se alle)

Har du noget at bidrage med?