De sidste dage har den store nyhed i pressen været Det Islamiske Trossamfunds krav om 10.000 kroner og en undskyldning fra en række ”islamkritikere” med trussel om sagsanlæg.

Især har interessen samlet sig om ”kvinderettigheds-forkæmperen” Geeti Amiris påstand i Radio24syv om, at imam Haitham Al-Haddad mener, at homoseksuelle bør stenes. Dr. Al-Haddad har ganske rigtigt vakt røre i sit hjemland England med en artikel, som enhver kan læse her:

http://www.islam21c.com/politics/4670-standing-up-against-homosexuality-and-lgbts/

Hans ærinde er at rose de kristne biskopper og præster, der ikke mener, at de kan give deres velsignelse til homoseksuelle ægteskaber.

Han kommer i denne forbindelse for skade at sige, at alle religioner – hvormed en muslim mener alle bogreligioner – anser homoseksualitet for at være en forbrydelse, hvilket naturligvis er temmelig uimodsigeligt.

”Om nogen ligger hos en mand på samme måde som man ligger hos en kvinde, da har de begge øvet en vederstyggelighed; de skal lide døden, der hviler blodskyld på dem.” (3 Mos.20,13)

”Ligeledes vendte mændene sig fra den naturlige omgang med kvinder og optændtes i deres begær efter hverandre, så at mænd øvede skamløshed med mænd og pådrog sig den velfortjente løn for deres forvildelse.” (Rom.1,27)

At homoseksuelle ”fortjener døden” (Rom.1,32), er således et jødisk og kristent synspunkt, som Islam blot har overtaget.  Vi må følgelig gå tilbage til jødedommen for at finde rationalet. Vi finder det i Femte Mosebog:

”Ingen af Israels døtre må være skøge, og ingen af Israels sønner må være mandsskøge.” (5 Mos.23,17)

Det lyder jo umiddelbart som et forbud mod prostitution, men intet sådant forbud eksisterede. Kvinden, Jesus frikendte, var grebet i hor – ægteskabsbrud – ikke prostitution.

Går vi til originalen, vil vi da også se, at ”skøge” er en undersættelse af ”qedhesha” (præstinde), og ”mandsskøge” af ”qadhesh” (præst), af ”qadhash”, ”at være hellig eller ren”. Der er med andre ord simpelt hen tale om et forbud imod at deltage i en konkurrerende kult.

I alle andre religioner end bogreligionerne er sex og religion uadskillelige.  Kristne præster kan altså med god samvittighed vie homoseksuelle par, så længe de ikke tilbeder Ishtar!

Ikke desto mindre nåede de samme kristne præster frem til, at den synd, Sodoma blev dømt for, var homoseksualitet (sodomy). En myte, den omtalte imam citerer i sin artikel, og som nødvendiggjorde, at en af Englands største digtere blev knækket af et fængselsophold.

Men who cares? Hep, hep, hep!

(Er det nu igen ham Neutzsky-Wulff, der afsporer debatten med viden? Men bare lad være med at give ham spalteplads, så bliver han nok træt!)

Konklusionen følger nu klart ud fra præmisserne:

  1. præmis: Dr. Al-Haddad siger, at homoseksualitet er en forbrydelse ifølge bogreligionerne.
  1. præmis: Islam er en bogreligion.
  1. præmis: Dr. Al-Haddad er muslim.
  1. præmis: Negre stener folk for alting (especially, if they say “Jehovah”).

Konklusion: Dr. Al-Haddad mener, at homoseksuelle bør stenes.

Det Islamiske Trossamfund kunne ikke se logikken og lagde sag an. Hvilket omtrent svarer til, at en jøde havde lagt sag an mod ”Der Stürmer”.

Politikens ”anbefaling” kom da også prompte: ”Islamisk Trossamfund skal ikke give nydanske kvinder mundkurv på!” Manden er godt nok fejlciteret.

Men who cares? Hep, hep, hep!

I det mindste er Danmark da et retssamfund! I Nazi-Tyskland ville den uheldige jødes advokat være blevet truet med tæsk af SA og havde sikkert også for sit helbreds skyld trukket sig.

Den slags sker ikke i Danmark.

The following two tabs change content below.
Erwin Neutzsky-Wulff
Erwin Neutzsky-Wulff karakteriseres oftest som Danmarks eneste eller bedste bud på en kultforfatter. Det forlyder dog, at der også er andre danske forfattere, der bliver taget alvorligt.
Erwin Neutzsky-Wulff

Nyeste indlæg af Erwin Neutzsky-Wulff (se alle)

Har du noget at bidrage med?