Af Person er Geniet gemeenlig Nar,

Forfængeligt, svagt, sig selv en Gud.

JOHAN LUDVIG HEIBERG

Da nu hele mit synderegister er blevet oprullet (og vil blive det i det uendelige), føler jeg meget naturligt, at jeg lige så godt kan gå til bekendelse. Hermed følger så – i kronologisk orden – de gerninger, der har vakt en forståelig afsky hos alle rettænkende mennesker.

  1. Da bloggen ”Den Fri” ikke fik den opmærksomhed i medierne, dens stifter havde håbet på, tørrede han den af på en anden, der tørrede den af på en tredje, der tørrede den af på tre gymnasieelever, der var helt sikre på, at de ville blive arresteret, hvis de ikke fyrede den eneste professionelle skribent og hovedbidragyder.
  1. På et diskussionsforum for ENW-læsere foreslog jeg høfligt, at det måske var mere konstruktivt at læse RELIGION end OKKULTISME & MAGI og blev øjeblikkelig ekskluderet.
  1. På et andet forsøgte jeg at forklare administratoren en af mine modeller. Disse forklaringer forsvandt dog hurtigt af syne takket være hans og hans samlevers behov for at opdatere min diagnose hvert femte minut fra sindssyge over økonomisk ruin til selvmord.

Senere kom en tredje person til, hvis umådelig selvhøjtidelige blog jeg var kommet for skade at gøre mig lystig over. Samt et par andre, hvis geni jeg heller ikke i tilstrækkelig grad havde været opmærksom på.

Efter fjorten dage af dette tillod jeg mig at antyde en vis lighed med børns raserianfald.  Dette og andre udtryk for en bristende tålmodighed er så siden blevet klippet ud, indrammet og reproduceret i det uendelige.

  1. På et tredje bad jeg administratoren om at ekskludere THE THREE WEIRD SISTERS, da jeg ikke mente, at den tidligere omtalte føljeton var forenelig med et fungerende forum.
Nu kunne man måske få det indtryk, at jeg er et helt skikkeligt menneske. Intet kunne være fjernere fra sandheden! 

Genier (THERE, HE SAID IT!) er notorisk utålelige i deres grænseløse selvoptagethed. Tidligere var der en vis forståelse for dette – kunstnere var jo overjordiske væsner, der ikke kunne forventes at tage hensyn til almindelige dødelige.

Ja, man fandt det ligefrem charmerende, at de rendte rundt og spillede kong gulerod og forførte pæne folks koner. Wagner havde et forhold til sin dirigents hustru, uden at det på nogen måde gik ud over det gode samarbejde.

Sådan er det ikke mere. Vi er således i dag ofre for den samme intolerance som indvandrere.

Jeg håber hermed at have fastslået, at jeg på trods af mit utiltalende ydre og visse uheldige vaner i bund og grund er et helt igennem dejligt menneske…

Med Venlig Hilsen

ERWIN NEUTZSKY-WULFF, GENI (HE SAID IT AGAIN!)

PS: Åbenbart har Mikkel ikke fattet, hvad en SVIKS er – overskriften på en avisartikel, hvor billedet er skiftet ud.  Hvad dog næppe vil undre nogen (se billedet!)

The following two tabs change content below.
Erwin Neutzsky-Wulff
Erwin Neutzsky-Wulff karakteriseres oftest som Danmarks eneste eller bedste bud på en kultforfatter. Det forlyder dog, at der også er andre danske forfattere, der bliver taget alvorligt.
Erwin Neutzsky-Wulff

Nyeste indlæg af Erwin Neutzsky-Wulff (se alle)

Har du noget at bidrage med?