Det Internationale Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS, offentliggjorde i 2015 en såkaldt videnssyntese:

Økologiens bidrag til samfundsgoder. Af syntesen fremgik, at man ikke utvetydigt kan sige, der er videnskabeligt bevis for, at økologisk mad er sundere end konventionelt dyrkede produkter.

Økologer blev stærkt fortørnede, da videnssyntesen af mange blev taget til indtægt for, at økologi hverken gavner sundhed eller miljø. Mange tilhængere af økologi er ganske resistente over for fakta , og den kendsgerning, at mange børnefamilier på et stramt budget betaler overpriser for fødevarer, der er præcis ligeså sunde eller usunde som konventionelle fødevarer, blev hurtigt dysset ned i de danske medier.

Nu er den gal igen. Den 22. juni 2016 offentliggjorde det svenske Livsmedelsverket rapporten ”Miljöpåverkan från konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel, rapport 2 2016”.

Svenske forskere — professor emeritus i økologi Torbjørn Fagerström og Jens Sundström, docent i vækstfysiologi — har herefter på basis af rapporten konkluderet, at økologisk jordbrug ikke er mere miljøvenligt end konventionelt. Hvis man køber økologisk, skal det ikke være for at gavne miljøet , fastslår de to svenske forskere.

Ifølge rapporten er frugt og bær, mælk, okse– og svinekød, æg og afgrøder ikke mere miljøvenlige, når de er økologiske, end når de er konventionelle, hvis man måler belastningen pr. kg produceret enhed. Når det gælder kyllinger og grønsager er konventionel produktion bedre end økologi, og kun når det gælder fisk og skaldyr, er økologi mere miljøvenligt.

Rapporten har vurderet produktionsformerne på forurening af vandmiljøet, forsuring af jorden, brug af plantebeskyttelsesmidler, energiforbrug og arealforbrug. Det er kun på brugen af plantebeskyttelsesmidler, at økologien kommer bedst ud.

I et debatindlæg, ”Økologisk jordbrug har aldrig været bedre for miljøet”, har Torbjørn Fagerström givet udtryk for, at det er på tide at udfase den statslige støtte til økologisk jordbrug og finde en ny videnskabsbaseret miljømærkning  for svenske jordbrugsprodukter. Til det norske medie, Nationen, der har dækket debatten om den svenske rapport intensivt, har han sagt, at ”Med økologi kan vi få dårligere miljø, forbrugerne må betale mere for maden og der er brug for større areal for at producere samme mængde mad”.

Medforfattere til rapporten fra Livsmedelverket, Birgit Landquist, Maria Nordborg og Sara Hornborg påpeger, at sammenligninger i relation til areal overvejende kommer ud til fordel for økologisk jordbrug, men økologisk jordbrug har ikke nødvendigvis en lavere miljøpåvirkning pr. produceret enhed.

Hvad skal man som almindelig forbruger mene?

I den konventionelle fødevareproduktion er der bevisligt problemer med kampylobakter, SARS, listeria og salmonella. Samtidig er der monumentale dyrevelfærdsproblemer i økologiske og fritgående produktionssystemer for slagtekyllinger som følge af flokstørrelsen. I den økologiske svineproduktion, hvor søerne farer i hytter på friland, kan det ej heller skjules, at pattegrisdødeligheden oppe på omkring 33 pct.

Til syvende og sidst må den enkelte følge sit eget instinkt. Jeg køber ofte økologisk, men ikke altid og jeg viser gerne mit økologiske hønsehold i baghaven frem for interesserede. Det er faktisk kun tidligere socialdemokratiske landbrugsminister Dan Jørgensen, der er forment adgang.

Jeg er simpelthen bange for, at det vil være slut med ægproduktionen, hvis han med sin fynske lune og rustikke charme får gjort hønsene interesseret i at efterligne ham, med alt hvad det indebærer af varm luft og selvpromoverende pral.

The following two tabs change content below.
Søren Skafte

Søren Skafte

Independent Professional. Konservativ. Uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet. Tidligere ministersekretær og kabinetschef i Statsministeriet, departementschef i Energiministeriet, direktør i Fødevareministeriet og i 10 år Danmarks repræsentant ved FAO i Rom.
Søren Skafte

Nyeste indlæg af Søren Skafte (se alle)

Har du noget at bidrage med?