Flyverhjemmeværnet vil gerne have usynlige fly: de larmer bare så meget at københavnerne ikke kan sove. Glæden ved at kunne sove med åbne vinduer er sommeren igennem blevet forpurret af tung lyd fra propelfly der i timevis har cirklet over København

I overvågningens tjeneste

Flyene, der er små to-motors fly af typen Britten-Norman Islander, også kaldet OY-FHB og OY-FHA, er leaset af Flyverhjemmeværnet der har til opgave at bistå myndigheder som SKAT, Forsvaret, Politiet og Beredskabet. I pressen er de blevet kaldt overvågnings-spionfly og spionfly, da de er udstyret med usædvanlig gode kameraer og på værnets hjemmeside kan man læse at en del af udstyret er infrarøde kameraer. Disse kameraer registrerer afgivelse af varme fra for eksempel mennesker, og kan tage både billeder og videoer dag og nat. Kameraerne er så gode, at journalist Bo Elkjær på Twitter skriver at: ”OY-FHB (og OY-FHA) har kameraer, der på 3 km afstand kan se om flue har tørret sig ordentligt i mås”. Overført til menneskelige dimensioner betyder det, at kameraerne kan fotografere og følge mennesker på 10 kilometers afstand. Så nu kan vi alle blive fotograferet og filmet fra luften – vi bliver bare hverken spurgt om vi vil være med eller bedt om at smile først, ligesom vi ikke får af vide hvad optagelsernes videre skæbne er.

Flyenes opgaver

Flyene rekvireres igennem Flyvertaktisk Kommando og deres opgaver blev på et tidspunkt oplistet som ”rekognoscering over land og vand, havmiljøflyvninger, drop af bøjer, eftersøgningsoperationer, farvandsovervågning, grænse– og kystovervågning, overvågning [af hvem?], transportopgaver samt downlink”. Downlink vil sige at sende fotos og videomateriale videre til kommandostationer på jorden.

Chef for Flyverhjemmeværnet Bernt B. Christiansen har dog tilkendegivet over for mediet Ingeniøren, at det ikke er meningen, at flyene skal indgå rutinemæssigt i de danske havmiljøflyvninger. Sensorerne om bord er nemlig slet ikke beregnet til den slags overvågning. Så kan dét punkt streges. Overflyvningerne af København i august har Flyverhjemmeværnet selv forklaret som værende en del af efterforskningen af de bilbrande der har hærget i byen. Hvis man vælger at tage den forklaring for pålydende, kan man spørge om myndighederne mener, at indsatsen er adækvat når den holder borgerne vågne den halve nat? Hvis myndighederne har glemt det, så opklarede politiet rent faktisk forbrydelser inden overvågningsindustrien blev børsnoteret. Forsvarsminister Peter Christensen udtalte i forbindelse med overdragelsen af flyene til Flyverhjemmeværnet: ”Billedet af de opgaver som skal løses, ændrer sig meget hurtigt i disse år, og den her kapacitet adresserer netop dette behov.” Det ville være fint hvis forsvarsministeren kunne præcisere hvad dette behov er.

Flyverhjemmeværnet truer

Hvor Flyverhjemmeværnet, og de myndigheder der beder om værnets bistand, virker ubekymrede over borgernes manglende mulighed for at takke nej til at deltage i en fotoshooting, så har Flyverhjemmeværnet selv et ønske om at være under radaren. Så brændende er behovet for ikke at være offentlig kendt, at de har truet sig til anonymitet. På hjemmesiden Flightradar24.com kan man i realtid følge med i al flytrafik, selv Hærens redningshelikoptere, men underligt nok ikke Flyverhjemmeværnet to propelbasser. IT-sikkerhedskonsulent Christian Panton har bedt om aktindsigt i korrespondance mellem Flyverhjemmeværnet og Flightradar24, og den viser at værnet tilbage i november 2015 har truet hjemmesiden til at slette overvågningsflyenes færden. Kaptajn Søren H. Butzbacker skriver, at hvis ikke hjemmesiden sletter informationer om OY-FHB og OY-FHA, så bliver flyenes transpondere slukket. En transponder – hvis navn er en sammentrækning af transmitter og responder, altså at sende og svare, er elektronisk udstyr der kommunikerer med lufttrafikkontrollen om identitet, kurs og flyvehøjde med mere. Det er således ikke en ufarlig trussel i betragtning af den tætte afstand til Københavns Lufthavn og dennes flytrafik. Flyverhjemmeværnets truende forespørgsel blev desuden imødegået af Flightradar24, og OY-FHB og OY-FHA er således usynlige på hjemmesiden.

Har flyene base i the wild west?

Med forsvarsministerens bemærkning in mente (“billedet af de opgaver som skal løses, ændrer sig meget hurtigt i disse år, og den her kapacitet adresserer netop dette behov.”), kan man have bange anelser. Den hidtidige erfaring i Danmark er, at der i terrorbekæmpelsens hellige tegn ses stort på borgernes ret til at have et privatliv. Der arbejdes ikke på løsninger der både inddrager overvågning for at afsløre kriminalitet og samtidig tilgodeser borgernes ret til privatliv. Denne udvidelse af dataindsamling i Danmark, nu fra luften, er sket uden offentlig debat, præcis som der er tradition for her i landet når det drejer sig om overvågningstiltag. Når vores politikere og myndigheder fravælger at inddrage os i beslutninger på dette område, må det være et spørgsmål om tid, hvor længe Danmark endnu kan kaldes en retsstat.

Den gængse opfattelse af Hjemmeværnet er, at det er en forsamling af friske Jens’er der stiller op med sandsække når der er fare for digebrud. Altså et værn af forholdsvise harmløse og hjælpsomme medborgere. Bliver dette image brugt således at værnet kan agere i et juridisk tomrum? Et interessant spørgsmål er hvem der holder øje med Flyverhjemmeværnets håndtering af de indsamlede data.  Bliver de samkørt med f.eks. data fra mobiltelefoner og nummerplader? Bliver data gemt? Solgt?

Er Flyverhjemmeværnet den nye tys-tys kilde?

På trods af Flyverhjemmeværnets anstrengelser for at være anonyme, så er der dog bare larmen. Værnet havde åbenlyst ikke taget højde for at borgerne reagerede på flyenes tunge lyd, siden de, i modsætning til praksis i USA hvor denne type fly hænger over flere byer, ikke havde fået installeret støjdæmpere. Propellerne er nu ved at blive skiftet, hvorved propelstøjen bliver dæmpet med 6dB. Dette tiltag — sammen med flyenes mørke maling der gør dem svære at se efter mørkets frembrud — kan resultere i at ønsket om de usynlige fly opfyldes.

I disse uger er retssagerne om Se & Hørs brug af en tys-tys kilde begyndt. Alle og enhver er enige om det forkastelige i bladets snagen i kendissers privatliv. Myndighederne har åbenlyst ikke samme bekymring om borgernes ret til privatliv.  Vi kan nu alle blive fotograferet og filmet af en kilde der insisterer på at være tys-tys — et fly der hænger flere kilometer væk fra os.

The following two tabs change content below.

Supaya Pasbo

Sup Aya Pasbo skriver om sig selv: Jeg er primært en fru-normal-med-kritisk-sans. Har en BA i Indianske Sprog og Kulturer, hvor mit fokus er korrelationer mellem rumtids-begrebet i Einsteins relativitetsteori og fremstillinger af aztekernes opfattelse af tid og rum i rituelle sammenhænge.

Nyeste indlæg af Supaya Pasbo (se alle)

Har du noget at bidrage med?