Hvor religionen er materialistisk, er kristendommen og liberalistismen idealistiske.  De lever i en platonisk ”ydre verden” som grænseværdi for deres gudgivne fornuft.

Herimod er den fysiske verden af sanseindtryk ”psykologisk”, hvorfor ingen erfaring har beviskraft, medmindre den er i overensstemmelse med metafysikken. Gud har en plan, og jordskælv har ingenting med det at gøre.

Alt er undergivet udviklingens lov, og menneskets opfindsomhed med hensyn til at ødelægge sig selv viser klart, at det også vil være opfindsomt nok til at undgå ødelæggelsen. Gud demonstrerer jo netop sin almagt ved at belønne dem, der tror på Ham, og straffe dem, der ikke gør det, så hvis det går dårligt, er det blot et bevis på, at vi ikke har troet nok.

Går udviklingen den gale vej, skyldes det de reaktionære, ligesom skeptikere ved seancer forhindrer ånderne i at vise sig. Som våben imod disse materialister har vi økonomien.

I denne fantasiverden går det altid ufattelig godt – i det mindste indtil det går mindre godt. Og hvorfor?

På grund af de vantro! Kurserne vil altid stige, ligesom vi dag for dag vil blive mere frie og lige, og vi har derfor intet andet at frygte end tvivlen.

Det er tro og ikke gerninger, der har kraft til at frelse. Derfor er der også kun ét spørgsmål, vi behøver at stille os selv og vore medmennesker for at afgøre deres moralske habitus.

Tror de på Gud? Er de progressive og medlemmer af Fremskridtspartiet? 

Ingen, der nogen sinde har deltaget i en klimakonference, kan være i tvivl om, hvad det er, der skal frelse menneskeheden. Det er bordtaler.

Det eneste, vi frygter, og som får os til at postere spejderdrenge med maskinpistoler på gadehjørnerne, er de antidemokratiske kræfter. At en voksen venligt, men bestemt skal tage kniven ud af hånden på barnet.

ERWIN NEUTZSKY-WULFF

The following two tabs change content below.
Erwin Neutzsky-Wulff
Erwin Neutzsky-Wulff karakteriseres oftest som Danmarks eneste eller bedste bud på en kultforfatter. Det forlyder dog, at der også er andre danske forfattere, der bliver taget alvorligt.
Erwin Neutzsky-Wulff

Nyeste indlæg af Erwin Neutzsky-Wulff (se alle)

Har du noget at bidrage med?