Under præsidentvalgkampen kunne Donald Trump være ganske truende. Hans modkandidat Hillary Clinton ville, som det er almindelig kendt, blive retsforfulgt og spærret inde.

Heller ikke den amerikanske centralbankchef Janet Yellen gik ram forbi. Donald Trump truede flere gange med, at han ville fyre Yellen, hvis han vandt valget : “Hun varetager ikke republikanske interesser”, sagde han i et interview med CNBC i maj 2016. “Når hendes tid er forbi, tror jeg det vil være passende at erstatte hende som chef for the Fed”.

Truslen skal måske tages med forbehold — Trump har generelt haft en noget svingende bedømmelsen af centralbankens pengepolitik – det ene øjeblik forbandede han lavrentepolitikken, og til andre tider lagde han vægt på, at højere rente ville skade amerikanske virksomheders konkurrenceevne.

Hun burde skamme sig”, sagde han i september 2016, og beskyldte Janet Yellen for at følge ordrer fra præsident Barack Obama, om at få økonomien til at fremstå bedre end den var.

Det har været uklart om Trump på det tidspunkt faktisk ønskede en rentestigning, eller han blot spillede på sine vælgeres skepsis overfor komplekset af Wall Street, ”storfinansen” og den amerikanske Centralbank, der i vide kredse holdes ansvarlige for alle økonomiske vanskeligheder.

Rentestigning

Centralbanken, the Fed, hævede faktisk renten onsdag den 14. december, og det skal blive spændende at se om Donald Trump vil have samme holdning til renten som præsident, som han havde som præsidentkandidat. Der har historisk været en tendens til, at regeringschefer har foretrukket lave renter, der kunne understøtte regeringers vækstfremmende politikker.

Baggrunden for den beskedne renteforhøjelse med 0,25 procentpoint er fremgang i den amerikanske økonomi med stigende beskæftigelse og tendens til stigende inflation som følge af bl.a. højere energipriser. Renteforhøjelsen var bare den anden forhøjelse i de 10 år, der er gået siden subprime-kollapset på det amerikanske ejendomsmarked og den følgende globale finanskrise.

I det meste af perioden har the Fed forfulgt en særdeles ekspansiv pengepolitik med lavt renteniveau for at anspore til investeringer og afværge truslen om deflation og recession.

Trump-boom-mode

Trumps sejr i præsidentvalget har i sig selv bidraget til behovet for renteforhøjelser. Den amerikanske økonomi er nu tæt på at være i inflationær “Trump-boom-mode” , som det er udtrykt. Investorerne har i forventning om at Trump — støttet af den republikanske kongres — vil gennemføre en betydelig finanspolitisk lettelse med stærkt stigende offentlige investeringer i amerikansk infrastruktur.

[Optimismen i forretningslivet er vokset i takt med den nyvalgte præsidents vedholdende løfter om skattesænkninger og tiltag, der vil stimulere private investeringer.

Et regulært ”Trump-boom”, der stimulerer investeringer og sætter gang i den amerikanske økonomi vil ikke nødvendigvis føre til voldsomt stigende inflation – selvom større investeringer og øget beskæftigelse vil trække i retning af højere inflation, vil den af Trump bebudede ”America First” protektionistiske politik trække i den anden retning.

Under alle omstændigheder vil det frem til udløbet af Janet Yellens embedsperiode i slutningen 2018 være hendes opgave at tøjle inflationen til godt 2 pct. Det vil hun kunne gøre ved bl.a. efter behov at hæve renten.

Det skal så blive interessant at se hvordan Trump vil reagere på det. Som Financial Times klummeskribent Edward Luce har bemærket ”Centralbankchefer, der lukker baren, netop som festen er ved komme godt i gang, har aldrig været populære hos amerikanske præsidenter”.

Et forhøjet amerikansk renteniveau vil styrke dollarkursen, stimulere import og hæmme eksport og dermed øge handelsunderskuddet, som Donald Trump har lovet at nedbringe!

Janet Yellens embedsperiode

Hvis Donald Trump ikke forlænger Janet Yellen ved hendes valgperiodes udløb i 2018, vil det under alle omstændigheder være bemærkelsesværdigt. De seneste tre centralbankchefer fik alle embedsperioden forlænget.

Forsøg på at stække Centralbankens magt og uafhængighed og politisere pengepolitikken ville endvidere bringe mindelser om Ruslands Vladimir Putin og Tyrkiets Recep Tayyip Erdogan, der ikke holder sig tilbage med at lægge pres på centralbankerne for at holde renten nede.

Det skal ej heller glemmes, at der udover hensynet til inflation og beskæftigelse er andre grunde til at Janet Yellen gerne vil forhøje renten. Et højere renteniveau vil give centralbanken et vist manøvrerum til at modvirke fremtidige tendenser til recession ved at sænke renten – noget man er afskåret fra, når renten allerede er tæt på 0.

Men helt afgørende er under alle omstændigheder tillid  — det gælder i USA, men hele den globale finansielle stabilitet er beroende på tilliden til den amerikanske centralbank.

Hvis Donald Trump også efter indsættelsen i Det Hvide Hus fortsætter med sin kritik af Janet Yellen, kan resultatet meget vel blive inflation og overophedning af økonomien. Og det er næppe i nogens interesse.

The following two tabs change content below.
Søren Skafte

Søren Skafte

Independent Professional. Konservativ. Uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet. Tidligere ministersekretær og kabinetschef i Statsministeriet, departementschef i Energiministeriet, direktør i Fødevareministeriet og i 10 år Danmarks repræsentant ved FAO i Rom.
Søren Skafte

Nyeste indlæg af Søren Skafte (se alle)

Har du noget at bidrage med?